Nelagodnost u kulturi

Susret posvećen Frojdovoj studiji „Nelagodnost u kulturi“ u Čitaonici fonda umetnosti Biblioteke grada Beograda

Psihoanalitičko društvo Srbije (PDS) je započelo proslavu jubileja 80 godina od osnivanja prvog psihoanalitičkog društva kod nas u novembru 2016. godine gostovanjem izložbe Frojdovog muzeja u Beogradu.

Značajan jubilej PDS zaokružuje na sličan način, posetom Elisabeth Skale i Kitty Schmidt, članica Bečkog psihoanalitičkog društva, najstarijeg psihoanalitičkog društva na svetu.

14.12.2018. sa početkom u 17h u Čitaonici fonda umetnosti Biblioteke grada Beograda, uz podršku Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu, održaće se susret posvećen Frojdovoj studiji „Nelagodnost u kulturi“  koja je napisana upravo u vreme kada se u Beogradu formirao prvi krug psihoanalitičara. Studija svoj značaj duguje „pitanju svih pitanja“- Kakve su mogućnosti ljudske sreće? Zašto se čovek oseća nelagodno u civilizaciji koja je njegova tvorevina?

Psihoanalitičari PDS će sa gošćama iz Bečkog psihoanalitičkog društva podsetiti na Frojdove odgovore na pomenuta pitanja, diskutovati relevantnost ovih pitanja za doba u kome živimo i porediti kako nelagodu u kulturi danas vidimo mi na našim prostorima, a kako naše austrijske kolege.

Prateći nit susreta, na kraju će biti prikazana i dva kratka autorska filma.

Prevod je obezbeđen, ulaz je slobodan.

Program:

 • 17:00 -17:15   Uvodna reč o Frojdovom radu ’Nelagodnost u kulturi’“ – Aleksandar Kontić, psihoanalitičar, Psihoanalitičko  društvo Srbije
 • 17:15-17:55   “Uspon nove desnice – psihoanalitičke perspektive” –  Elisabeth Skale, trening psihoanalitičar, Bečko psihoanalitičko društvo
 • 17:55-18:35  „Psihoanaliza u svetu tenzija – dugotrajne promene nasuprot   sve manjoj stabilnosti” – Kitty Schmidt, trening psihoanalitičar, Bečko psihoanalitičko društvo
 • 18:35-19:00   Pauza
 • 19:00-19:30  „ Mesto traume u psihoanalizi 21.veka“ – Marija Vezmar, trening psihoanalitičar, Psihoanalitičko društvo Srbije
 • 19:30-20:00   „Nelagodnost u kulturi nakon Frojda“ – Aleksandar Kontić, psihoanalitičar, Psihoanalitičko društvo Srbije
 • 20:00-21:00  Dva kratka autorska filma:

Neputovanja (Untravel), animirani film

 • Ana Nedeljković i Nikola Majdak mlađi
 • Srbija / Slovačka Republika, 2018

All the Tired Horses (Svi umorni konji), igrani film

 • Sebastian Mayr
 • Austrija, 2017

Dobro došli!

 

pss

Izveštaj sa prve tribine ciklusa „MNOGA LICA NARCIZMA“

„ZLOĆUDNI NARCIZAM LIČNOSTI SA ISTORIJOM ZLOSTAVLJANJA U DETINJSTVU“

Dr ABIGAIL GOLOMB, IZRAEL

19.10.2018.

pss

Izuzetna posećenost ove Trbine u četvrtom ciklusu koji organizuje Psihoanalitičkog društvo Srbije u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda, je bio pokazatelj uvremenjenosti uvek aktuelne teme narcizma, prisutnijeg, čini se, sada više nego ikada. Više o ovome

fb-boost_novo

Ciklus tribina “Mnoga lica Narcisa”

Psihoanalitičko društvo Srbije u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda organizuje četvrti ciklus Tribina petkom, sa zajedničkim nazivom „MNOGA LICA NARCISA“.

Termin „narcizam“ se odomaćio u rečniku gotovo svakog pojedinca, a da pri tome ima često negativnu konotaciju. Međutim, narcizam je prisutan od samog početka života svake individue i zaslužan je kako za normalan razvoj ličnosti, za njen razvoj i rast, tako i za odstupanja od toga. Menja svoje oblike i način ispoljavanja tokom života. Narcizam je inspirativan, podsticajan,ali može da bude i ometajući, destruktivan i patološki. Uslovljava ne samo odnos pojedinca prema sebi, već i prema drugima, kao i prema različitim aspektima socijalno-ekonomsko-kulturnog života. Svojstven je svim pojedincima bez obzira na pol, rasnu, etničku ili ekonomsku pripadnost.  U savremenom svetu „narcističke kulture“ razumevanje raznih aspekata i pojavnih oblika narcizma je intrigantno, poželjno, značajno i korisno, kako za pojedinca, tako i za savremeno društvo.

S takvim poimanjem narcizma, Psihoanalitičko društvo Srbije je odlučilo da ponudi, kroz tri trubine,nova saznanja i rasvetljavanje ovog fenomena.

Ciklus počinje prvim predavanjem 19. 10. 2018. godine 19h, u Čitaonici fonda umetnosti Biblioteke grada Beograda, Knez Mihailova 56. Prevod je obezbeđen, ulaz je slobodan.

Predavač: Dr Abigail Golomb

Tema: Zloćudni narcizam ličnosti sa istorijom zlostavljanja u detinjstvu

Dr Abigail Golomb je  izraelska trening psihoanalitičarka koja radi sa decom i odraslima, počasna članica Psihoanalitičkog društva Srbije.

Dr Golomb je bila predsednica Psihoanalitičkog društva Izraela, predsednica Izraelskog društva za dečiju i adolescentnu psihijatriju, direktorka psihijatrijskog dečijeg odeljenja Centra za mentalno zdravlje u Tel Avivu, kao i direktorka odeljenja za forenzičku procenu.

Dr Golomb predaje na Tel Aviv Univerzitetu, na postdiplomskim studijama medicine, na kursevima psihoterapije, dečije i adolescentne psihijatrije i forenzičke psihoterapije.   Svoje ekspertsko znanje prenosi i na specijalističkim kursevima za sudije, advokate i socijalne radnike koji se bave zakonima o porodici, medijaciji i roditeljskoj kompetentnosti.

Beogradska publika će imati jedinstvenu priliku da se upozna sa eminentnim stručnjakom iz oblasti psihoanalize, prava i zaštite deteta, prevencije zlostavljanja i da sa njom razgovara  o ovim teškim temama, aktuelnim sve više i u našem društvu.

Dr Golomb će prikazati svoj rad kroz psihoanalitičku studiju slučaja. Psihološki rad sa osobama koje imaju poremećaje ličnosti je sigurno jedan od najtežih psihoanalitičkih zadataka, dobrim delom zbog snažnih kontratransfernih osećanja koje on nosi sa sobom, smatra dr Golomb.   Ovi pacijenti imaju potrebu da obezvrede i ponize terapeute, tragaju za njihovim slabim stranama, prisiljavaju ih da budu u stalnom kontaktu sa prazninom, besmislenošću i strahom da promena nije moguća. Ponekad u ovoj smeši teških kontratransfernih osećanja, terapeut oseti da postoji  „nešto specifično“ , nešto što ima kvalitet „tajne“, neki stari „utrnuli bol“ kao trag iskustva zlostavljanja u detinjstvu. Dr Golomb nam kroz prikaz slučaja oslikava kako se psihološki bol zlostavljanja prikazuje tokom psihoanalitičkog rada sa odraslima, kako se preživljava besmisao i ništavilo koje nosi u sebi,  kako se integriše kao deo života.

Dobro došli!

 

epcus-2018-logo

EPCUS – Psihoanalitička konferencija za univerzitetske studente i diplomce iz Evrope

Posle velikog interesovanja za prvu i drugu konferenciju za studente i postdiplomce iz čitave Evrope, Evropska psihoanalitička federacija (European Psychoanalytical Federation) ove godine organizuje sledeću konferenciju sa temom “Granice, višestruke psihoanalitičke perspektive“.

3rd European Psychoanalytic Conference for University Students – EPCUS: Borders, multiple psychoanalytic perspectives

Za sve studente Evrope koji žele da znaju više o psihoanalitičkim perspektivama granica: metapsihološkim, razvojnim, socio-kulturnim.

Trodnevno putovanje kroz mnoge aspekte granica u prostoru umetnosti, snova i realnosti, u ljudskom razvoju i odnosima. Puno prezentacija, kliničkih primera, sa filmom i diskusijama. U jednom od najinteresantnijih gradova Evrope: Briselu.

epcus-2018-logo

Sve prezentacije biće na engleskom jeziku. Konferencija se održava od četvrtaka 4. oktobra do subote 6. oktobra 2018. Iznos kotizacije je 35 eura.

Adresa: EPF HouseRue Gérard 35, Brussels, Belgium.

Molimo Vas registrujte se pre 15. septembra.

Detaljne informacije i registracioni obrazac: https://www.epf-fep.eu/eng/page/4-6-10-2018-b-o-r-d-e-r-s-epcus-2018

Pratite @epcus na Fejsbuku: https://www.facebook.com/epcus/

Kliknite ovde da preuzmete EPCUS brošuru: https://www.epf-fep.eu/Files/media/6000/6180/epcus-brochure.pdf

Za dopunske informacije, molim Vas kontaktirajte Jasminku Šuljagić – jasminkasuljagic@gmail.com ili Aleksa Jansena (Alex Janssen) –a.m.janssen@xs4all.nl

Dobrodošli!

Izveštaj sa konferencije “Intimnost”

U subotu 17. marta 2018. godine Psihoanaličko društvo Srbije u saradnji sa UK “Parobrod” održalo je konferenciju pod nazivom “Intimnost”.

Beogradska publika i stručna javnost imali su priliku da čuju predavače Psihoanalitičkog društva Srbije u okviru okruglog stola koji je nosio naziv “Intimnost kao potreba i izazov”.

Sandra Simić govorila je o preprekama i izazovima u ostvarivanju intimnosti u dečijoj psihoanalizi i psihoterapiji. Bavila se pitanjima u kojoj meri je nužno narušavanje dečije intime od strane analitičara samom terapijom, na koji način dolazi do uzdrmavanja intimnosti para dete/analitičar kontaktom analitičara sa roditeljima i kako je isključen a sveprisutni roditelj izložen analitičarevim oku koje gleda u intimu kako roditelja ponaosob tako i roditeljskog para i na samom kraju koji su sve vidovi intruzije u intimu terapeuta.

Moderator okruglog stola Vojislav Ćurčić i Vesna Brzev-Ćurčić su kroz temu “Adolescencija kao bliskost sa sobom i drugima” ukazali između ostalog na dva ključna aspekta adolescentnih procesa i zadataka: transformaciju kako telesnog tako i psihičkog aspekta samog adolescenta i uklapanja novih spoznaja i predstava o sebi sa istovremenim promenama u doživljaju i odnosima sa drugima. Tako nastaje adolescent, novo biće, društveno biće sa pokušajima da uspostavi nove odnose, i spozna sebe i druge na integrisaniji, celovitiji način.

Rialda Šebek je na slikovit i uzbudljiv način u svom radu „Intimni stranci“ ukazala na etimološko značenje i razumevanje termina intimnost kao i na pitanje na koji način intimnost razume književnost, muzička umetnost i slikarstvo a provučeno kroz prizmu analitičkog okvira. Upečatljiv je način na koji je kontrastrirala neuspeh u ostvarivanju intimnosti između oca i sina u Šubertovoj interpretaciji Geteove pesme “Kralj Vilovnjak” sa dubokom intimnom vezom između oca i sina u filmu “Život je lep”.

Olga Savostjanova, Sandra Simić, Vojislav Ćurčić, Rialda Šebek

 

U radu “Okovi ljubavi” Olga Savostjanova se bavila delikatnom sponom između ljubavi i strasti. Govorila je o teorijskim osnovama i kliničkim implikacijama vernosti, monogamije i preljube kao i sposobnosti ili nesposobnosti odraslih za intimnost. Ukazala je da intersubjektivnost i sposobnost mentalizacije uključuju sposobnost viđenja drugog iznutra i da ovi kapaciteti karakterišu stabilne ljubavne odnose.

Aleksandar Kontić je govorio o analizi transfera i kontratransfera, sa posebnom pažnjom usmerenom na momenat susreta. Naveo je da transferne emanacije klijenta uvek predstavljaju mogućnost za momenat susreta, koje analitičar može iskoristiti ili propustiti. Svoje teorijsko izlaganje je obogatio vinjetom iz analitičke prakse, u kojoj je analitičar uhvatio momenat susreta i sa dovoljno poverenja i strpljenja u analitičkom setingu sačekao promene koje je ovaj susret doneo.

Predavač koji je zatvorio konferenciju bio je gost PDS-a, trening psihoanalitičar Claudio Laks Eizirik. On je održao predavanje pod nazivom “Intimnost, životni ciklus i analitički odnos”. Vodio nas je od početka deljenja i razvoja intimnosti sa majkom pa nadalje kroz dela M. Klein, Winnicott-a zatim kroz Eriksonovo učenje o sukcesivnim fazama u životnom ciklusu, ka polnoj ljubavi i intimnosti savremenog doba – doba društvenih mreža.

Izneo je veoma interesantno stanovište vezano za edukaciju iz psihoanalize. Smatra da je neophodno naći balans između neophodnog stepena institucionalne organizacije i širokog prostora da bi se stimulisao razvoj slobodnog i nezavisnog analitičkog uma. Baveći se krajem životnog ciklusa, naveo je Philipa Rotha – da su staru osobu drugi skloni da vide kao nekoga ko je bio tu, a ne kao biće koje nastavlja da postoji, želi i traži bliskost sa drugima.

Na kraju publika je imala posebno zadovoljstvo da čuje prikaz kliničkog slučaja ovog eminentnog stručnjaka.

Aleksandar Kontić, Claudio Laks Eizirik, brojni učesnici Konferencije održane povodom 80 godina od osnivanja prvog psihoanalitičkog društva u Srbiji, uz istoimenu izložbu u U. K. Parobrod

Izveštaj sa treće tribine ciklusa “Psihopatologija savremenog čoveka”

U petak 16.marta 2018. godine održana je završna tribina u okviru ciklusa „Psihopatologija savremenog čoveka“ kojeg je Psihoanalitičko društvo Srbije organizovalo u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda. Naziv ove treće po redu tribine bio je „Intimnost“. Beogradska publika imala je zadovoljstvo da joj se obrati eminentni psihoanalitičar iz Brazila, prof. dr Claudio Laks Eizirik, predsednik Svetske psihoanalitičke asocijacije u periodu 2005–2009. godine. Više o ovome

In memoriam – Aleksandar Vučo

Alek bi sad rekao „Opet neka govorancija“. Nije govorancija nego uspomena na nama izuzetno omiljenog kolegu, prijatelja i druga.

Rođeni je Beograđanin, ma šta to značilo, iz porodice u kojoj je negovan pre svega intelekt, a potom i apsolutno moralan način odnosa prema sebi i drugima. Preci su mu ostavili svoja dela značajna za kulturu i nauku, a on je ostavio delo zvano psihoanaliza. U tome je bio i ostao izuzetno značajan, ne samo zbog znanja koje je bilo ogromno i nesumnjivo, već i zbog načina na koji je o tome mislio, govorio i podučavao. Više o ovome

Konferencija “Intimnost” i otvaranje izložbe “80 godina…”

Psihoanalitičko društvo Srbije organizuje konferenciju na temu „Intimnost“, 17. Marta 2018. godine, od 14 – 19 h, u Ustanovi kulture PAROBROD, Beograd, Kapetan Mišina 6a.

Na konferenciji će govoriti članovi PDS, kao i gost iz Brazila, psihoanalitičar Claudio Laks Eizirik.

Konferencija se završava otvaranjem izložbe „80 godina od osnivanja prvog psihoanalitičkog društva u Srbiji“ na istom mestu.

PROGRAM KONFERENCIJE

14.00-16.30
Okrugli sto PDS: Intimnost kao potreba i izazov
Moderator: Vojislav Ćurčić

Sandra Simić: Intimnost u dečijoj psihoanalizi

Vojislav Ćurčić, Vesna Brzev-Ćurčić: Adolescencija – bliskost sa sobom i drugima

Rialda Šebek: Intimni stranci

Olga Savostjanova: Okovi lјubavi

Aleksandar Kontić: Analiza transfera-kontratransfera i momenat susreta

16.45-17.45
Claudio Laks Eizirik:
Intimnost, životni ciklus i analitički odnos (prevod obezbeđen)

18.00-18.45
Claudio Laks Eizirik:
Psihoanalitičar na delu – prikaz slučaja (prevod obezbeđen)

19.00
Otvaranje izložbe „80 godina od osnivanja prvog psihoanalitičkog društva u Srbiji“

Ulaz je slobodan.

Izveštaj sa održane Konferencije možete pročitati OVDE.

Treća tribina ciklusa “Psihopatologija savremenog čoveka”: “Intimnost”

Gost treće tribine Ciklusa biće dragi dugogodišnji prijatelj Psihoanalitičkog društva Srbije, Prof. dr Claudio Laks Eizirik, trening psihoanalitičar iz Brazila, predsednik Svetske psihoanalitičke asocijacije u periodu 2005 – 2009. godine.

U sadašnje vreme usamljenosti razgovaraćemo o intimnosti, o kojoj Eizirik govori kao o unutrašnjem iskustvu, kao o odnosu sa samim sobom i sa drugim(a), kao o prisnom i prijatnom ličnom odnosu ispunjenom naklonošću ili ljubavlju. Intimnost označava blisku vezu, detaljno poznavanje ili duboko razumevanje nekog mesta, teme, istorijskog perioda itd., kao i seksualni odnos prožet kvalitetima prijatnosti, topline i poznatosti.

Još 1914. Frojd je pisao da moramo početi da volimo da se ne bismo razboleli, kao što se moramo razboleti ukoliko zbog posledica frustracija nismo u stanju da volimo.
Zašto je teško voleti? Zašto se branimo od bliskosti i intimnosti za kojom istovremeno čeznemo?
Da li i kako psihoanalitičko razumevanje ovih problema može da pomogne? Kako psihoanaliza leči?

Eizirik smatra da odnos koji se razvija između analizanta i analitičara tokom psihoanalitičkog procesa, implicitno sadrži i potragu za intimnošću, koja ima snagu da generiše psihičke promene.
Iskustvo psihoanalitičkog procesa u kome nas drugi pažljivo sluša i razume na nov način, analizantu omogućava novo, šire razumevanje sebe, koje smanjuje psihološki bol i oslobađa uživanje u sopstvenim kapacitetima.

Tribina će se održati 16. marta 2018. u sali Odeljenja umetnosti Biblioteke grada Beograda, Knez Mihailova 56, s početkom u 19,00 časova.
Prevod je obezbeđen. Ulaz je slobodan.