6th Evropska psihoanalitička konferencija za Univerzitetske studente EPCUS

BODY – Psychoanalytic Perspectives

Ove godine je Evropska Psihoanalitička Federacija (EPF) organizovala šestu konferenciju za studente i nedavno diplomirane profesionalce, sa temom “Telo – psihoanalitičke perspektive”, koja se prvi put odvijala u hibridnom formatu.

EPCUS tim: Martin Teising, Alex Janssen, ove godine prvi put u timu Mercedes Puchol, i Jasminka Šuljagić osmislili su program koji je studentima prikazao glavnu temu iz različitih perspektiva, na zanimljiv i podsticajan način. Prijavljeni su pre početka dobili Reading listu sa preporučenom literaturom za pripremu i proradu, posle svakog predavanja je bilo dosta vremena za pitanja, a svakog dana studenti su imali po jednu diskusionu grupu. 

Broj prijavljenih je bio 95, najviše iz Nemačke i Belgije, sa tri učesnika iz Srbije ove godine.

BODY – Psychoanalytic Perspectives

Konferenciju je otvorio EPF Predsednik Heribert Blass. Predavači su bili poznati analitičari, uvodno predavanje održali su Jasminka Šuljagić, Jan Abram i Rudi Vermote, sa temom “Notes on the body, in the theories of Freud, Winnicott, Bion”. Sledile su teme o oteleotvorenim sećanjima (Marianne Leuzinger-Bohleber), o transformaciji tela kod adolescenata (Teresa Olmos de Paz), zatim čuveno predavanje o psihosomatici koje je održala Catalina Bronstein, praćeno predavanjem EPF grupe koja radi u polju psihosomatike. Večernje predavanje je imalo temu tela u umetnosti Giacometti-ja, a poslednjeg dana su se učesnici bavili temom tele-analiza, i uticajem Covid 19 pandemije na analitički rad (Alex Janssen), kao i pitanjem tela, simptoma i značenja (Charlotta Bjorklind). Na kraju, uz završnu diskusiju, studentima su predstavljene osnovne ideje psihoanalitičkog treninga.  

BODY – Psychoanalytic Perspectives (2)

EPCUS 6 je bio pionirski događaj hibridne konferencije za Evropsku psihoanalitičku zajednicu. Na osnovu potrebe za takvim vidom rada, kao i EPCUS iskustva, doneta je odluka o kupovini opreme za EPF Kuću u Briselu, pa će i nadalje događaji i konferencije biti organizovani na ovaj način. 

Jasminka Šuljagić