PDS

O nama

Psihoanalitičko društvo Srbije (PDS) izrasta iz stogodišnje, žive tradicije psihoanalitičke misli na našim prostorima. Njegovi članovi su nosioci dvadesetogodišnjeg razvoja institucionalne psihoanalize u zemlji.

Visoki edukativni potencijal (sedam trening analitičara), stalna stručna razmena i usavršavanje, međunarodna umreženost, bogato iskustvo u organizaciji i izvođenju domaćih i internacionalnih profesionalnih skupova, saradnja i entuzijazam članova – temelji su koji čine da Društvo raste i razvija se.

Psihoanalitičko društvo Srbije (Psychoanalytical Society of Serbia – PSS) je član Internacionalnog psihoanalitičkog udruženja (International Psychoanalytical Association – IPA www.ipa.world), sa statusom IPA Component Society.

PDS članovi – Psihoanalitičari

Olivera Aleksić-Hil, psihoanalitičar
Vesna Brzev Ćurčić, trening psihoanalitičar
Vojislav Ćurčić, trening psihoanalitičar
Nataša Đerković – Lukač, psihoanalitičar
Dejan Florikić, psihoanalitičar
Danijela Galović, psihoanalitičar
Aleksandar Kontić, psihoanalitičar
Marija Marjanović, psihoanalitičar
Milica Martinović, psihoanalitičar
Tijana Miladinović, trening psihoanalitičar
Ljiljana Milivojević, trening psihoanalitičar
Jovana Mladenović, psihoanalitičar
Nina Popadić, trening psihoanalitičar
Olga Savostjanova, psihoanalitičar
Sandra Simić, trening psihoanalitičar
Jasminka Šuljagić, trening psihoanalitičar
Jelica Tešić, psihoanalitičar
Marija Vezmar, trening psihoanalitičar
Oliver Vidojević, psihoanalitičar
Jasmina Vrbaški, psihoanalitičar
Anka Marjanović Radonjić, psihoanalitičar
Ivana Dobrić, psihoanalitičar

Počasni članovi

Jonathan Sklar
Marilia Aisenstein
John Kafka
Gabor Szonyi
Abigail Golomb
Claudio Lax Eizirik
Elisabeth Skale

Psihoanalitičari u edukaciji

Anđelković Lemez Zona, zonna_84@hotmail.com
Arežina Leontina, a.leontina3@gmail.com
Bacigalupo Jovana, jovana.vukovic84@yahoo.com
Bulatović Miloš, bulatmilos@gmail.com
Dodić Katarina, katarinadodic@hotmail.com
Dubljević Dušica, dusicca@yahoo.com
Đurić Danilo, djuricdanilo@yahoo.com
Gvozdić Ana, gvozdic.ana@gmail.com
Emilija Erić, emilijaeric@yahoo.com
Jokić Darja, darjazivkovic@gmail.com
Krneta Tamara, tamarakrneta011@gmail.com
Menzalin Andrea, amazing-kubik@yandex.ru
Mijaljica Goran, mijaljica@gmail.com
Mijalčić Mina, mina.godjevac@gmail.com
Moreno Maja, maja.moreno@gmail.com
Tomanić Milena, milena.tomanic@yahoo.com
Vezmar Milica, mvezmar88@gmail.com
Vidojković Jelena, nedeljkovicje@yahoo.com
Zlopaša Srđa, zlopasasrdja@hotmail.com
Martinović Milena, maliprinc321@yahoo.com
Savić Bojana, bbojana82@yahoo.com
Savić Jovanović Ivana, ivanuk27@gmail.com
Šešlija Ksenija, ksenijases@gmail.com
Valkanou Maša, mkvalkanou@gmail.com

PDS organizacija

Izvršni odbor:

Predsednik – Tijana Miladinović
Generalni sekretar – Nina Popadić
Sekretar za finansije – Nataša Đerković
Sekretar za trening – Vesna Brzev Ćurčić
Sekretar za stručne aktivnosti – Olga Savostjanova
Sekretar za promociju psihoanalize – Jovana Mladenović

Trening komitet:

Vesna Brzev Ćurčić, Sekretar Trening komiteta
Marija Vezmar
Jasminka Šuljagić

Etički komitet:

Ljiljana Milivojević, Sekretar Etičkog komiteta
Oliver Vidojević
Jasmina Vrbaški

Istorija psihoanalize u Srbiji

POČECI: PSIHOANALIZA U SRBIJI IZMEĐU DVA SVETSKA RATA

Psihoanalitičko društvo u Beogradu osnovano je 1938. godine na temeljima Jugoslovenskog društva za mentalnu higijenu. Osnovali su ga beogradski psihoanalitičari školovani u inostranstvu, posle osnivanja Društva jugoslovenskih psihijatara 1932. i Jugoslovenskog društva za mentalnu higijenu.

Glavni pokretač i vođa grupe je bio Nikola Mikloš Šugar (1897-1945), analitičar Mađarskog i Bečkog psihoanalitičkog društva, subotičkog porekla.

Ovo psihoanalitičko društvo je bilo nezavisno od bilo kakve naučne ili profesionalne ustanove. Iako je delovalo samo nepune četiri godine, između ostalog zbog izbijanja II svetskog rata, dalo je veliki doprinos širenju psihoanalize u ovim krajevima. Prevođene su knjige značajnih psihoanalitičkih autora, pre svega Sigmunda Frojda, držana predavanja za široku publiku, publikovana originalna dela srpskih savremenika.

Psihoanaliza - Osnovna učenja Sigmunda Frojda. Nikola M. Popović. Izdavač: Geca Kon, Beograd 1935.

UVOD U PSIHOANALIZU - SIGMUND FROJD 1933. Prevod dr Borislav Lorenc. Izdanje: KOSMOS, BEOGRAD

Psihopatologija svakodnevnog života S. Frojd, KOSMOS - Beograd - Karijatide 1937. god.

Kako je u zemlji postojao interes kako za teoriju tako i za praksu psihoanalize, Šugar je stekao učenike među ondašnjim psihijatrima koji su kod njega započeli svoje lične psihoanalize. Iz kruga učenika Nikole Šugara su se posebno izdvojila četiri: Hugo Klajn, Nikola Popović, Vladislav Klajn i Vojin Matić. Od ova četiri učenika Nikole Šugara jedino je Vojin Matić nastavio rad na širenju psihoanalize uzimajući u lične analize mlade kolege zainteresovane za razvoj ovog pravca. Ostali su se bavili razvijanjem teorijske misli kao i psihoanalitičkom psihoterapijom. Edukacija iz psihoanalize je trajala do 1941.godine. Nikola Šugar je umro u koncentracionom logoru pred kraj rata.

PSIHOANALIZA U SRBIJI 1950-2000.

Nakon II svetskog rata Vojin Matić (1911-2000.) 1953. godine osniva u Beogradu Medicinsko-pedagoško savetovalište, psihoterapijski centar za tretman dece baziran na psihoanalitičkoj osnovi. Osnivanje Savetovališta, kao rasadnika stručnjaka od kojih će neki postati priznati psihoanalitičari u IPA (Internacionalnoj psihoanalitičkoj asocijaciji – IPA), predstavljalo je veliki korak u razvoju psihoanalize u Srbiji.

Vojin Matić (1911 – 2000.)

S leva na desno: Katarina Radovanović, psiholog; Milica Miljković, logoped; Ksenija Kondić, psiholog, kasnije Profesor na FF, nasledila je Psihopatologiju detinjstva i mladosti od Matića; prof. Vojin Matić, dr Slavka Brzev-Mančić, psihijatar; Stanko Ivandić, psiholog.

Dve psihijatrijske ustanove u Beogradu su nastavile širenje psihoanalitičke misli: Institut za mentalno zdravlje i Bolnica za psihijatriju KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, u kojoj je osnovano i prvo odeljenje za (psihoanalitičku) psihoterapiju na prostorima tadašnje Jugoslavije.

Polovinom osamdesetih godina XX veka, zahvaljujući entuzijazmu Tamare Štajner-Popović, dolazi do povezivanja beogradskih psihoanalitičara sa svetom. Godine 1990. se osniva Beogradsko društvo za razvoj psihoanalize koje u novembru iste godine organizuje Istočnoevropski psihoanalitički seminar u saradnji sa Internacionalnom psihoanalitičkom asocijacijom (IPA).

Tamara Štajner-Popović (1948 – 2012.)

Osnivačka skupština Beogradskog društva za razvoj psihoanalize, 1990. godine (s leva na desno): Milica Jojić-Milenković, Ljiljana Milosavljević, Vojin Matić, Tamara Štajner-Popović, Vladimir Petrović, Katarina Radovanović, Ksenija Kondić, Vojislav Ćurčić

Pet trening psihoanalitičara, članova IPA, iz različitih zemalja, je 1995. procenjivalo šest stručnjaka iz Beograda i svi su stekli status direktnih članova Internacionalne psihoanalitičke asocijacije (IPA) procedurom ekvivalencije, što je omogućilo formiranje Beogradske psihoanalitičke studijske grupe.

Internacionalna psihoanalitička asocijacija iste godine, na kongresu u San Francisku, profesoru Matiću dodeljuje zasluženo priznanje za razvoj psihoanalize na ovim prostorima.

Beogradska psihoanalitička studijska grupa 1996. godine postaje član Internacionalne psihoanalitičke asocijacije (IPA) i Evropske psihoanalitičke federacije (EPF).

Tamara Štajner-Popović postaje prvi trening analitičar novoosnovane Beogradske studijske grupe u okviru Internacionalne psihoanalitičke asocijacije. Sponzoring komitet proglašava Milicu Jojić-Milenković (1928-2008) i Ljiljanu Milosavljević (1928-2014) iz prve generacije Matićevih učenika, za senior analitičare.

Značajnu pomoć u osnivanju i razvoju Beogradske psihoanalitičke studijske grupe dali su renomirani svetski analitičari, članovi Sponsoring i Liaison komiteta: Han Groen-Prakken (Holandija), John Kafka (SAD), Alex Mozer (Švajcarska), Daniel Widlôcher (Francuska), Brendan MacCarthy (Engleska), Betty Denzler (Švajcarska), Abigail Golomb (Izrael) i Gabor Szőnyi (Mađarska).

PSIHOANALIZA U SRBIJI NAKON 2000.

Marta 2003. godine Beogradska psihoanalitička studijska grupa dobija novi status i postaje Beogradsko psihoanalitičko (prelazno) društvo.

Na 45. Kongresu Internacionalne psihoanalitičke asocijacije održanom 27. jula 2007. godine u Berlinu, Beogradsko psihoanalitičko društvo je dobilo status komponentnog (punopravnog) društva IPA. Višedecenijski entuzijastički i stručni napor nekoliko generacija psihoanalitičara je prepoznat kao stručna kvalifikacija za status ravnopravnog člana.

Do 2010. godine su organizovane brojne psihoanalitičke konferencije, workshop-ovi i internacionalni događaji, a u njima su učestvovali svi članovi, kao i kandidati Beogradskog psihoanalitičkog društva. Naši gosti su bili John Kafka, Clauido Eizerik, Daniel Widlocher, Stefano Bolognini, Jonathan Sklar, Marilia Aisenstein, Gábor Szőnyi, Paolo Fonda, Kitty Schmidt, Abigail Golomb, Michel Vincent i mnogi drugi. Organizovani su događaji u saradnj sa Evropskom psihoanalitičkom federacijom: EPF CouncilMeeting, 2005, Beograd; EPF Associate Member Seminar, 2006, Babe, Srbija; EPF Training Forum, 2007, Beograd.

Međutim, od 2010. do 2014. godine, usled brojnih i grubih napada nekolicine članova na naše najeminentnije članove, prvenstveno Tamaru Štajner-Popović, Društvo dospeva u period paralize rada.

I pored napora članova društva, komiteta i predstavnika Internacionalne psihoanalitičke asocijacije, problem nije bilo moguće prevazići – bilo je očigledno da članovi Beogradskog psihoanalitičkog društva ne dele iste ljudske i profesionalne vrednosti, kao i da ne postoji zajedničko viđenje perspektive i prihvatljivih rešenja za budućnost psihoanalize u Srbiji.

U skladu s tim, i posle dugog i ozbiljnog razmišljanja, doneta je odluka o osnivanju Psihoanalitičkog društva Srbije (PDS).

U maju 2014. godine, većina – šesnaest članova Beogradskog psihoanalitičkog društva, među kojima su šest trening analitičara kao i svi članovi BPD Izvršnog odbora, Trening komiteta i Etičkog komiteta, legalno izabrani u dva navrata na izborima na Skupštini u oktobru 2011. i aprilu 2012, postaju osnivači Psihoanalitičkog društva Srbije.

Psihoanalitičko društvo Srbije u oktobru iste godine postaje član Internacionalne psihoanalitičke asocijacije (International Psychoanalytical Association – IPA), sa statusom Interim Provisional Society.

Tokom IPA kongresa u Bostonu, na Business Meeting-u 23. jula 2015. Psihoanalitičko društvo Srbije, jednoglasnom odlukom, dobija potvrdu statusa Provisional Society odobrenog od strane IPA Board-a u septembru 2014.

Tokom IPA kongresa u Buenos Airesu, na Business Meeting-u 27. jula 2017. godine, Psihoanalitičko društvo Srbije je proglašeno društvom sa Component Society statusom.

Tamara Štajner-Popović, uvek angažovana na podršci psihoanalitičkim institucijama u regionu i svetu,
u razgovoru sa Eduardom Klainom, ključnom figurom za razvoj psihoanalize u Hrvatskoj

Tamara Štajner-Popović

Posebno mesto u istoriji Psihoanalitičkog društva Srbije zauzima prvi trening analitičar i prvi dečji psihoanalitičar Srbije, Tamara Štajner-Popović (1948-2012.). „Tamara je bila duša početka razvoja moderne psihoanalize u Beogradu“ (Paolo Fonda, International New Groups (ING), Co-Chair). Bila je idejni tvorac i prvi Predsednik Beogradske studijske grupe koja je, pre svega zahvaljujući njoj, postala punopravni član Internacionalne psihoanalitičke asocijacije. Tokom bombardovanja 1999. godine, Tamara uspeva da pošalje apel za finansijsku solidarnost i pomoć beogradskim kolegama kome su se odazvala brojna evropska psihoanalitička društva; tako je psihoanaliza preživela te teške godine. Njen napor na prepoznavanju psihoanalize kao teorije i terapijske tehnike omogućio je da Srbija i zemlje bivše Istočne Evrope budu prepoznate kao nove kolevke stare psihoanalize. U Beogradskom psihoanalitičkom društvu, kao Co-Chair ING za Evropu, kao Associate Director for the Teaching Outreach Section PIEE, organizovala je više od 25 škola i uvek se borila za stručnost, znanje, etičnost i prisutnost psihoanalize i na istoku Evrope.
Na IPA kongresu u Pragu, 2013. godine, održan je Homage Tamari Štajner-Popović na kome su govorili najeminentniji svetski analitičari.

Stefano Bolognini, Paolo Fonda, Jonathan Sklar na IPA kongresu u Pragu, 2013. godine, govore o
Tamari Štajner-Popović.

Psihoanalitičko društvo Srbije – PDS I Psychoanalytical Society of Serbia – PSS
I 11000 Beograd, Gospodar Jovanova 39-41/1
I e-mail: office@pss.org.rs I web: pss.org.rs

© Copyright - PSS - Psychoanalytical Society of Serbia