Trening za psihoanalitičare

Kako se postaje psihoanalitičar Psihoanalitičkog društva Srbije?

Deluje komplikovano, a zahteva posvećenost, motivisanost, učenje, rad na sebi i osećanje pripadnosti zajednici koja se zove Internacionalna psihoanalitička asocijacija (IPA).

Na tom dugom i zanimljivom putu proći ćete sledeće korake:

PRVI KORAK

Želite? Učili ste? Čitali ste? Zapitali ste se? Radoznali ste? Imate neki unutrašnji glas koji kaže da je to ono pravo? Imate završen medicinski fakultet, psihologiju, neki fakultet iz oblasti srodnih struka? Našli ste nas na našem websajtu? Dovoljno.

DRUGI KORAK

Pošaljite Sekretaru za trening PDS-a email (voja.curcic@gmail.com) u kome ćete navesti da ste zainteresovani za edukaciju ili da želite da uđete u edukaciju za psihoanalitičara i priložite svoj CV.

Budite strpljivi.

Trening komitet će Vam svakako odgovoriti odmah nakon prvog sledećeg sastanka.

TREĆI KORAK

Nakon razmatranja Vašeg CV-a i motivacionog pisma, Trening komitet će imenovati komisiju sastavljenu od trening analitičara PDS. Vama će dostaviti njihove e-mail adrese nakon čega je potrebno da im se lično obratite.

Svaki od članova će sa Vama obaviti poseban intervju i proslediti mišljenje Trening komitetu. Trening komitet će na osnovu Vaše prijave i mišljenja procenjivača doneti odluku o kojoj će Vas obavestiti. Ukoliko je odluka pozitivna, imate mogućnost da sa spiska trening analitičara izaberete onog sa kojim biste želeli da uđete u ličnu analizu.

U slučaju negativne odluke Trening komiteta, nemojte odbijanje da shvatite kao nešto trajno ili tragično. To je samo trenutak u kome ste procenjivani i ništa drugo. Možete ponovo da se prijavite posle 18 meseci.

ČETVRTI KORAK

Pošto ste izabrali svog analitičara, dogovorili prvi susret sa njim, utvrdili pravila setinga, ulazite u prvu godinu svoje lične analize. Tokom te godine ne pohađate teorijske seminare, ne prisustvujete sastancima samih kandidata PDS ili kandidata sa Trening komitetom.

Lična analiza traje minimum pet godina i odvija se paralelno sa ostalim edukativnim aktivnostima.

Pravila određuju da je prva godina posvećena isključivo Vašoj analizi. Analiza će se odvijati četiri puta nedeljno, u dogovoru sa Vašim analitičarem.

Dok ste u ovom statusu zovete se aplikant.

PETI KORAK

Istekla je prva godina Vaše lične analize. Trening komitet će Vas obavestiti o teorijskim seminarima. Dobijate Pravilnike o treningu, kandidatski indeks, mogućnost da učestvujete u aktivnostima kandidata kao i u stručno-naučnim aktivnostima PDS.

Imate mogućnost korišćenja Biblioteke PDS, učestvovanja na stručnim konferencijama i kongresima Evropske psihoanalitičke federacije (EPF) i Internacionalne psihoanalitičke asocijacije po redukovanim cenama (IPA). Takođe Vam se omogućava i pretplata na elektronske baze podataka psihoanalitičke literature (PEP), Internacionalni psihoanalitički žurnal (International Journal of Psychoanalysis) kao i Bilten Evropske psihoanalitičke asocijacije (EPF Bulletin).

Uz ove pogodnosti postoje i druge predviđene Pravilnikom o treningu PDS.

Teorijski seminari se dele na obavezne i fakultativne.

  • Obaveznih je ukupno devet, osam redovnih i jedan od dva izborna seminara.
  • Fakultativni se organizuju na predlog Saveta trening analitičara i Trening komiteta.

Pored teorijskih seminara, obavezni su i tehnički: grupna supervizija sa prikazom slučaja u trajanju od dve godine i teorijsko-tehnički seminar u trajanju od šest meseci.

Spisak seminara možete pogledati ovde.

ŠESTI KORAK

Nakon završena najmanje dva teorijska seminara, imate pravo da aplikujete za početak prve supervizije. To znači da, posle procene dva nezavisna trening analitičara i dobijene potvrde da ste spremni za to, možete da izaberete supervizora sa spiska trening analitičara i započnete rad sa svojim prvim klijentom na kauču.

SEDMI KORAK

Nakon godinu dana od započinjanja prve supervizije, imate pravo na aplikaciju za drugu superviziju. Postupak za dobijanje saglasnosti je istovetan kao u prvom slučaju.

Birate, sada, drugog supervizora iz redova trening analitičara.

Svaka supervizija traje po dve godine.

OSMI KORAK

Kada ste završili ličnu analizu, uspešno naučili sve što su Vam nudili teorijski i tehnički seminari, završili dve supervizije, bili aktivni i redovno učestvovali na naučnim skupovima PDS, možete da pošaljete aplikaciju za procenu za članstvo Sekretaru za trening.

Trening komitet formira komisiju od tri trening analitičara kojima prezentujete svoj analitički rad. Ukoliko je ocena pozitivna, šalje se izveštaj Izvršnom odboru PDS koji odlučuje o prijemu novog člana.

O Vašem novom statusu se obaveštava celokupno članstvo, a Vi se predstavljate Skupštini PDS na prvoj sednici.

DEVETI KORAK

Sada ste član Psihoanalitičkog društva Srbije i Internacionalne psihoanalitičke asocijacije; poštom dobijate IPA diplomu, priznatu u celom svetu.

Član ste i Evropske psihoanalitičke federacije.

Možete da radite samostalno, bez daljih supervizija.

DESETI KORAK

U okviru članstva postoje mnoge mogućnosti i aktivnosti. Jedna od najlepših, a koja Vas među prvima čeka po sticanju članstva, je Seminar za nove članove koji svake godine organizuje EPF.

Tu su i učestvovanja na našoj i internacionalnim letnjim školama i seminarima, kongresima, vođenje teorijskih seminara…

Pred vama su brojne dalje mogućnosti napredovanja i razvoja.

Dobrodošli!

Paul Klee: „Statično-dinamična gradacija“, kombinovana tehnika, 1923.

SPISAK SEMINARA

Teorijski seminari:
1. S. Freud I
2. S. Freud II
3. Teorija tehnike I
4. Teorija tehnike II
5. Seksualnost i agresivnost
6. Psihoanalitičke teorije razvoja
7. Psihoanalitičke perspektive teorije o traumi
9. Psihopatologija

Izborni seminari:
1. Bazični koncepti teorije M. Klein i njihovo kliničko razumevanje
2. D. W. Winnicott

Tehnički seminari:
1. Inicijalni psihoanalitički intervju (teorijsko-tehnički seminar)
2. Grupna supervizija

Psihoanalitičko društvo Srbije – PDS I Psychoanalytical Society of Serbia – PSS
I 11000 Beograd, Gospodar Jovanova 39-41/1
I e-mail: office@pss.org.rs I web: pss.org.rs