OLIVERA ALEKSIĆ-HIL, prim. mr sci.
Psihoanalitičar, dečji psihijatar, trening dečji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut
Polje rada: deca, adolescenti, parovi, porodična psihoterapija
Tel: 064 1287465
E-mail: o.alexic@gmail.com

VESNA BRZEV-ĆURČIĆ
Trening psihoanalitičar, specijalista medicinske psihologije
Polje rada: adolescenti i odrasli
Tel: 011 3619018 (“Psihološki krugovi” www.psiholoskikrugovi.com)
E-mail: brzevcurcicvesna@gmail.com
Jezici: engleski

VOJISLAV ĆURČIĆ, prim. dr sci.
Trening psihoanalitičar, neuropsihijatar
Polje rada: adolescenti, odrasli
Tel: 011 3619018 („Psihološki krugovi“ www.psiholoskikrugovi.com)
E-mail: voja.curcic@gmail.com
Jezici: francuski

NATAŠA ĐERKOVIĆ – LUKAČ
Psihoanalitičar, psiholog
Polje rada: deca, adolescenti i odrasli
E-mail: natasa.djerkovic@gmail.com
Jezici: engleski

DEJAN FLORIKIĆ, dr med.
Psihoanalitičar, psihijatar
Polje rada: odrasli
Tel: 069 3218081
E-mail: drflorikic1@gmail.com
Jezici: engleski

DANIJELA GALOVIĆ
Psihoanalitičar, psiholog
Polje rada: deca, adolescenti i odrasli
Tel: 064 1216657
E-mail: galdani@gmail.com
Jezici: engleski

ALEKSANDAR KONTIĆ
Psihoanalitičar, psiholog
Polje rada: odrasli, partnerski odnosi
Tel: 063 7122958
E-mail: akonti@vektor.net
Jezici: engleski

MARIJA MARJANOVIĆ, dr med.
Psihoanalitičar, psihijatar
Polje rada: odrasli
E-mail: drmarijamarjanovic@gmail.com

MILICA MARTINOVIĆ, dr med.
Punopravni psihoanalitičar, neuropsihijatar
Polje rada: deca, adolescenti, odrasli
Tel: 063 568650, 011 2434493
E-mail: martinovic@sezampro.rs
Jezici: engleski

TIJANA MILADINOVIĆ, dr sci.
Trening psihoanalitičar, psiholog
Polje rada: deca, adolescenti, odrasli i parovi
Tel: 064 1821238
E-mail: ticiamiladinovic@gmail.com

LJILJANA MILIVOJEVIĆ, dr sci.
Trening psihoanalitičar, neuropsihijatar
Polje rada: adolescenti, odrasli, parovi, psihosomatski pacijenti i grupna analiza
Tel: 063 314747
E-mail: milivojevicljiljana@gmail.com
Web: psihoterapijamilivojevic.com

JOVANA MLADENOVIĆ
Psihoanalitičar, specijalista medicinske psihologije
Polje rada: adolescenti, odrasli
E-mail: j.mladenovic@yahoo.com
Jezici: engleski

NINA POPADIĆ
Trening psihoanalitičar, psiholog, trening dečji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut
Polje rada: deca, adolescenti, odrasli
Tel: 063 8482575
E-mail: ninampopadic@gmail.com

OLGA SAVOSTJANOVA, dr med.
Punopravni psihoanalitičar, psihijatar
Polje rada: adolescenti, odrasli
Tel: 063 1110616
E-mail: savolga@hotmail.com
Jezici: ruski i engleski

SANDRA SIMIĆ
Trening psihoanalitičar, specijalni pedagog, trening dečji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut, trening grupni analitičar
Polje rada: deca, adolescenti, odrasli
Tel: 064 1581702
E-mail: sandrolinja@gmail.com
Jezici: engleski

JASMINKA ŠULJAGIĆ
Trening psihoanalitičar, psiholog, trening dečji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut
Polje rada: deca, adolescenti, odrasli
Tel: 063 284908
E-mail: jasminkasuljagic@gmail.com
Jezici: engleski

MARIJA VEZMAR, dr med.
Trening psihoanalitičar, psihijatar
Polje rada: odrasli, partnerska i grupna analiza
Tel: 063 387973
E-mail: mvezmar@mts.rs
Jezici: engleski

OLIVER VIDOJEVIĆ, dr med.
Psihoanalitičar, psihijatar, subspecijalista dečje i adolescentne psihijatrije
Polje rada: odrasli, adolescenati, deca, parovi i porodica
Tel: 011 3229655 (ostaviti poruku na tel. sekretarici)
Jezici: francuski, engleski, ruski, slovenački

JASMINA VRBAŠKI
Psihoanalitičar, psiholog
Polje rada: adolescenti i odrasli
E-mail: vrbajas11@gmail.com
Tel: 064 1821238
Jezici: engleski

JELICA TEŠIĆ, dr. med.
Psihoanalitičar, psihijatar
Polje rada: odrasli
E-mail: macatesic@gmail.com
Jezici: engleski i norveški