Druga tribina – “Savremeno viđenje ključnih psihoanalitičkih koncepata”

Psihoanalitičko društvo Srbije (PDS), u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda, organizuje drugu od četiri tribine ciklusa “Psihoanaliza našeg vremena“, pod naslovom „Savremeno viđenje ključnih psihoanalitičkih koncepata“.

Tribina će dati priliku da se slušaoci upoznaju sa današnjim viđenjem nekih od temeljnih koncepata i otkrića s početka XX veka kao i kako Frojdovi ‘ključevi za lavirinte duše’ izgledaju u rukama psihoanalitičara današnjice. Prateći razvoj teorije, uz kliničke vinjete i lična iskustva, biće približena savremena viđenja ranih trauma i fizičkog kažnjavanja dece, zdravog i patološkog narcizma, značaja odnosa sa dovoljno dobrim roditeljem. Pročitaj više

Izvanredan odziv na prvoj tribini ciklusa “Psihoanaliza našeg vremena”

Sa prvom tribinom , održanom u petak 20. februara 2015. u Rimskoj dvorani Biblioteke grada Beograda pod naslovom “Jedno stogodišnje putovanje“, Psihoanalitičko društvo Srbije je počelo sa realizacijom ciklusa tribina “Psihoanaliza našeg vremena“, kojim se obeležava 100 godina psihoanalize u Srbiji.

Tribina je koncipirana kao putovanje kroz jedan vek od kada je psihoanaliza došla na ove prostore, preko Nikole Šugara, Huga Klajna, Vojina Matića, do naših savremenih psihoanalitičara.

Kroz prikaz razvoja psihoanalize u Srbiji, dokumentaciju, fotografije i sećanja, dat je prikaz Pročitaj više