Internacionalna psihoanalitička konferencija u Beogradu

Psihoanalitičko društvo Srbije, zajedno sa jedanaest psihoanalitičkih društava iz devet zemalja regiona, organizuje konferenciju koja će se održati u Beogradu od 1. do 4. juna 2017.

O MIŠLJENU I GRANICAMA

što je prilika da se sretnemo i zajedno mislimo o ovoj temi, savremenoj i uvek važnoj. Pročitaj više