Klasična muzika za bebe i malu decu

Neka istraživanja su pokazala da se bebe sa više entuzijazma hrane u prisustvu muzike, naročito klasične, kao i da se mentalni kapaciteti prvo razvijaju kroz taktilne i akustične senzacije (majčin dodir i glas). Pre nego što nauče da govore (u preverbalnom periodu) deca osećaju melodiju, razumeju muziku i doživljavaju je veoma intenzivno. Muzika za malu decu ima efekat holding-a, umiruje i pruža osećanje sigurnosti u situacijama uznemirenosti ili uobičajene opreznosti koja prati susret sa novim situacijama. Istraživanja su pokazala da bebe i mala deca u kontaktu sa muzičkim sadržajem, muziku doživljavaju kao “virtuelnog drugog” sa kojim je dete u interakciji, tako što oseća njegovo prisustvo koje intrigira i budi radoznalost i u nekim situacijama spontano navodi na detetovo ritmičko uživanje kroz pokrete telom, tj. igranje, dok u nekim situacijama umiruje i uspavljuje. Iako rani kontakt bebe sa muzikom uopšte, omogućava stvaranje neuralnih puteva u mozgu, koji su u vezi sa razvojem sposobnosti psihofizičkog opuštanja, istraživanja su pokazala da zbog kompleksnosti muzičkog sadržaja klasične muzike, njene specifične harmonije i ritma, ona posebno pomaže u razvoju neuralnih puteva koji su važni i za razvoj opšteg kognitivnog funkcionisanja deteta.

Pročitaj više

Prometej našeg doba – O kreativnom i destruktivnom u savremenom čoveku

Treća tribina Ciklusa „Sigmund Frojd i Leonardo da Vinči: jedan susret psihoanalize i umetnosti“ u organizaciji Psihoanalitičkog društva Srbije će se održati 15. aprila u 19h u Biblioteci grada Beograda pod nazivom:

Prometej našeg doba – O kreativnom i destruktivnom u savremenom čoveku
Pročitaj više