Nakon  pauze duge preko deset godina Psihoanalitičko društvo Srbije pokrenulo je ponovo ciklus kliničkih workshop-ova  pod  nazivom „Savremena psihoanaliza u teoriji i praksi“. Namenjen je  kontinuiranoj edukaciji  profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja  i  srodnih struka u cilju sticanja i nadogradnje znanja iz oblasti psihoanalize i psihoanalitičke psihoterapije.

Odgovornost za celokupni holding i seting je uzeo na sebe Organizacioni odbor, da bi workshop mogao da teče u okviru njega kao analitički proces.

Nakon  pauze duge preko deset godina Psihoanalitičko društvo Srbije pokrenulo je ponovo ciklus kliničkih workshop-ova  pod  nazivom „Savremena psihoanaliza u teoriji i praksi“.

Organizacioni odbor Ciklusa čine 3 kandidata: Jovana Baćigalupo, Andrea Menzalin i Ivana Savić i jedan analitičar u funkciji predsednika- Jovana Mladenović. Sam proces organizacije uključivao je pripremu neophodnih koraka za početak oglašavanja prvog kliničkog workhop-a a nakon toga i proces prihvatanja prijava polaznika i njihovo informisanje o svim korisnim i neophodnim informacijama u vezi održavanja workshop-a. Mesto održavanja Ciklusa je sedište Društva, što je svakako, zbog samog ambijenta, imalo svoj doprinos u kreiranju i održavanju dobre atmosfere tokom celokupnog workshop-a. Članovi organizacionog odbora su nastojali da samo odvijanje worksopa učine dodatno prijatnim svojom dostupnošću za sva pitanja, smernice, pojašnjenja.

Na uspešno okončanom prvom od četiri workshop-a, nakon pozdravnog govora predstavnika komisije za organizaciju stručnih seminara u okviru kojeg su se polaznici upoznali sa  programom workshopa usledilo je predavanje psihoanalitičara Aleksandra Kontića koje  je nosilo naziv „Osnovni pojmovi psihoanalize-uvod“. U nadahnutom predavanju polaznici su imali prilike da se upoznaju sa osnovim pojmovima psihoanalize, vremenskom sledu njihovog konstituisanja kao i njihovim revizijama kroz vreme.  Time  je postavljen temelj za razmevanje i produbljivanje analitičkih pojmova u okviru  budućih predavanja na worksop-ovima.

Nakon  pauze duge preko deset godina Psihoanalitičko društvo Srbije pokrenulo je ponovo ciklus kliničkih workshop-ova  pod  nazivom „Savremena psihoanaliza u teoriji i praksi“.

Nakon predavanja trideset polaznika je podeljeno u tri grupe u okviru kojih su kandidati drustva- Anka Marjanović, Ivana Dobrić i Tamara Krneta prikazale svoj psihoanalitički rad.

Supervizori u grupama su bile Marija Vezmar trening psihoanalitičar i predsednik psihoanalitičkog društva Srbije, Jovana Mladenović psihoanalitičar i predsednik Organizacionog odbora Workshop-ova i Sandra Simić trening psihoanalitičar. Zadatak supervizora je zamišljen da budu facilitatori procesa i integraciji kliničkih prikaza i teorijskih saznanja savremen psihoanalize. 

Kandidati psihonalitičkog društva Srbije koji nisu prikazivali su uzeli aktivnog učešća u diskusiji.

Završni segment workshopa je rezervisan za diskusione grupe u okviru kojih kolege polaznici prikazuju svoj rad sa klijentima u cilju sagledavanja istog iz psihoanalitičke perspektive. Diskusione grupe su bile veoma dinamične i obogatile sve za nova saznanja. Polaznike zapsihoanalitičko razumevanje  njihovog materijala, nas za saznanja načina rada u okviru drugih modaliteta.