Najavljeni nastavak Ciklusa kliničkih workshop-ova Psihoanalitičkog društva Srbije bio je održan 4. februara 2023. godine u sedištu našeg Društva.

Zainteresovanost za učestvovanje u ovakvom način rada i promišljanja u drugom workshop-u izrazilo je 39 polaznika. Uvodno predavanje, koje se nadovezivalo na prethodno, i kojim je iscrtana skica kretanja psihoanalitičke misli, održao je prof. Dr Aleksandar Kontić.

U skladu sa najavom Ciklusa jedan od ciljeva bio je i pružanje prilike polaznicima da se susretnu sa različitim načinima, stilovima i pristupima u procesu psihoanalitičkog promišljanja. U tom kontekstu, ovog put supervizori unutar tri grupe polaznika bili su: Vojislav Ćurčić-trening analitičar, Olivera Aleksić Hil-analitičar i Danijela Galović-analitičar.  Prikazivači, psihoanalitičari u edukaciji našeg Društva bile su: Zona Lemez, Maja Moreno i Andrea Menzalin.

Definisanu strukturu-satnicu workshop-a, ovog puta pratila je i dinamika rotacije supervizora unutar grupa, što je nesumnjivo doprinelo proširivanju i produbljivanju načina na koji se klinički materijal može razumevati.

Otvorenost za različitost, dostupnost za razmenu, neposrednost uz profesionalni pristup radu karakterisali su i ovog puta atmosferu tokom trajanja workshop-a. Ove karakteristike su nesumnjivo podržale i supervizije i diskusiju materijala koje su polaznici razmatrali i mimo prokaza naših prikazivača.

Navedeno je svakako doprinelo intelektualnoj gratifikaciji svih učesnika i dodatno utvrdilo osnovu za nastavak saradnje, učenja i rada i na predstojećim kliničkim workshop-ovima.