Ciklus tribina “Mnoga lica Narcisa”

Psihoanalitičko društvo Srbije u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda organizuje četvrti ciklus Tribina petkom, sa zajedničkim nazivom „MNOGA LICA NARCISA“.

Termin „narcizam“ se odomaćio u rečniku gotovo svakog pojedinca, a da pri tome ima često negativnu konotaciju. Međutim, narcizam je prisutan od samog početka života svake individue i zaslužan je kako za normalan razvoj ličnosti, za njen razvoj i rast, tako i za odstupanja od toga. Menja svoje oblike i način ispoljavanja tokom života. Narcizam je inspirativan, podsticajan,ali može da bude i ometajući, destruktivan i patološki. Uslovljava ne samo odnos pojedinca prema sebi, već i prema drugima, kao i prema različitim aspektima socijalno-ekonomsko-kulturnog života. Svojstven je svim pojedincima bez obzira na pol, rasnu, etničku ili ekonomsku pripadnost.  U savremenom svetu „narcističke kulture“ razumevanje raznih aspekata i pojavnih oblika narcizma je intrigantno, poželjno, značajno i korisno, kako za pojedinca, tako i za savremeno društvo.

S takvim poimanjem narcizma, Psihoanalitičko društvo Srbije je odlučilo da ponudi, kroz tri trubine,nova saznanja i rasvetljavanje ovog fenomena.

Ciklus počinje prvim predavanjem 19. 10. 2018. godine 19h, u Čitaonici fonda umetnosti Biblioteke grada Beograda, Knez Mihailova 56. Prevod je obezbeđen, ulaz je slobodan.

Predavač: Dr Abigail Golomb

Tema: Zloćudni narcizam ličnosti sa istorijom zlostavljanja u detinjstvu

Dr Abigail Golomb je  izraelska trening psihoanalitičarka koja radi sa decom i odraslima, počasna članica Psihoanalitičkog društva Srbije.

Dr Golomb je bila predsednica Psihoanalitičkog društva Izraela, predsednica Izraelskog društva za dečiju i adolescentnu psihijatriju, direktorka psihijatrijskog dečijeg odeljenja Centra za mentalno zdravlje u Tel Avivu, kao i direktorka odeljenja za forenzičku procenu.

Dr Golomb predaje na Tel Aviv Univerzitetu, na postdiplomskim studijama medicine, na kursevima psihoterapije, dečije i adolescentne psihijatrije i forenzičke psihoterapije.   Svoje ekspertsko znanje prenosi i na specijalističkim kursevima za sudije, advokate i socijalne radnike koji se bave zakonima o porodici, medijaciji i roditeljskoj kompetentnosti.

Beogradska publika će imati jedinstvenu priliku da se upozna sa eminentnim stručnjakom iz oblasti psihoanalize, prava i zaštite deteta, prevencije zlostavljanja i da sa njom razgovara  o ovim teškim temama, aktuelnim sve više i u našem društvu.

Dr Golomb će prikazati svoj rad kroz psihoanalitičku studiju slučaja. Psihološki rad sa osobama koje imaju poremećaje ličnosti je sigurno jedan od najtežih psihoanalitičkih zadataka, dobrim delom zbog snažnih kontratransfernih osećanja koje on nosi sa sobom, smatra dr Golomb.   Ovi pacijenti imaju potrebu da obezvrede i ponize terapeute, tragaju za njihovim slabim stranama, prisiljavaju ih da budu u stalnom kontaktu sa prazninom, besmislenošću i strahom da promena nije moguća. Ponekad u ovoj smeši teških kontratransfernih osećanja, terapeut oseti da postoji  „nešto specifično“ , nešto što ima kvalitet „tajne“, neki stari „utrnuli bol“ kao trag iskustva zlostavljanja u detinjstvu. Dr Golomb nam kroz prikaz slučaja oslikava kako se psihološki bol zlostavljanja prikazuje tokom psihoanalitičkog rada sa odraslima, kako se preživljava besmisao i ništavilo koje nosi u sebi,  kako se integriše kao deo života.

Dobro došli!