Trećeg februara je održan prvi klinički workshop ove godine. Uvodno predavanje „O superviziji“ je održala predsednica Psihoanalitičkog društva Srbije i trening psihoanalitčarka Marija Vezmar. U sjajnom sveobuhvatnom predavanju Marija je provela polaznike kroz istorijsku perspektivu nastanka supervizije kao novog koncepta i nove vrste odnosa ka definiciji i oblicima supervizija, njihovim manama i prednostima i menjanjem kroz vreme. Predavanje je obogaćeno veoma islustrativnim primerom iz predavačevog iskustva.

Nakon predavanja polaznici workshopa (24 polaznika) su podeljeni u tri supervizijske grupe kod supervizora: Marije Vezmar, Ljiljane Milivojević i Sandre Simić. Na grupama svoj rad su prikazivle kandidatkinje: Ivana Dobrić, Emilija Erić i Ivana Savić. Grupe su prošle u duhu aktivnog učešća svih polaznika, mnoštvu asocijacija i ideja vezanih za prikazani materijal.

Poslednji segment workshopa je rezervisan za prikaz polaznika workshopa. Obzirom da su se dva polaznika javila da prikazuju, postojale su dve supervizijske grupe koje su Vodile Ljiljana Milivojević i Marija Vezmar. Atmosfera na grupama je bila slična po radnoja atmosferi grupama gde su prikazivali kandidati PDS.

Kompletan i neometan rad , kao i do sada je omogućio Organizacioni Odbor workshopa na čelu sa Jovanom Mladenović.