Polukrug mentalnog zdravlja: Savremeni čovek između fantazije i stvarnosti

Psihoanalitičko društvo Srbije organizuje II tribinu Ciklusa “Sigmund Frojd i Leonardo da Vinči: Jedan susret psihoanalize i umetnosti” pod nazivom:

“Polukrug mentalnog zdravlja: Savremeni čovek između fantazije i stvarnosti”

Fantazija u zdravlju, kreativnosti i bolesti je granična oblast ljudskog duha koja se prostire između unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta. Čovek veći deo svog budnog života provodi u dnevnom sanjarenju, fantaziranju i drugim vrstama odsutnosti. Za integrisano funkcionisanje duševnog života neophodan je fantazmatski život koji istovremeno fleksibilno pospešuje, ali ne oštećuje kreativno odnošenje prema spoljnoj stvarnosti. Fantazija je u stvari vezivno tkivo, podloga, scena na kojoj se odvija svesni, vidljivi život. Iza kulisa vidljivog kriju se suštinska pitanja “kako sam nastao?” i “ko sam ja?” koja otvaraju vrata nesvesnom fantazmatskom svetu primalne scene, doživljaja tela i oblasti sopstvenog identiteta, koji se razvija u ranim odnosima sa važnim drugima.

Fantazmi primalne scene su odraz individualnog modela porodičnog odnosa uključujući i fantazme roditelja. Primalna scena bi najbolje mogla biti objašnjena kao mešoviti autobiografski mit, zasnovan na fantazmu, nadograđen kasnijim iskustvom i fantazijom o pravom događaju, a derivati fantazma primalne scene, kao i njena važnost za razvoj ljudske psihe su prisutni u mitologiji, istoriji i velikim umetničkim delima.

Lepota i estetika su se kroz različita razdoblja transformisale, pa tako i u eri savremenog čoveka, noseći sa sobom pitanja koje su to nesvesne fantazije koje pokreću beskrajnu potragu za „idealnim i lepim“, a koje se kriju u osnovi potrebe za promenom telesnog u estetskoj hirurgiji. Modifikacija tela kao psihološko sklonište od realnosti i osećaja da se zavisi od drugog, kroz stvaranje iluzije i omnipotentnog doživljaja “da možemo sami sebe da stvorimo”, poričući tako sopstvenu zavisnost od drugog, kao i roditeljski par kao kreativni entitet.

Moderator tribine: Sandra Simić, psihoanalitičar Psihoanalitičkog društva Srbije
Predavači: Jasmina Vrbaški, psihoanalitičar Psihoanalitičkog društva Srbije, Olga Savostianova, psihoanalitičar Psihoanalitičkog društva Srbije, Srđa Zlopaša, psihoanalitičar u edukaciji Psihoanalitičkog društva Srbije

Predavanje će se održati u Velikoj dvorani – Čitaonici Odeljenja umetnosti Biblioteke grada Beograda, u petak 19. februara 2016. u 19 h.
Ulaz je slobodan.