Ciklus “Sigmund Frojd i Leonardo da Vinči: jedan susret psihoanalize i umetnosti”

Psihoanalitičko društvo Srbije (PDS), član Internacionalne psihoanalitičke asocijacije (IPA), u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda, od 27. novembra 2015. organizuje ciklus predavanja i tribina pod zajedničkim nazivom „Sigmund Frojd i Leonardo da Vinči: jedan susret psihoanalize i umetnosti” na kojima će učestvovati eminentni psihoanalitičari, umetnici, stručnjaci različitih orijentacija.


Ciklus predavanja održaće se od novembra 2015. do juna 2016. godine, u Velikoj sali (Čitaonici odeljenja umetnosti) Biblioteke grada Beograda, Knez Mihailova 56.
Ulaz je slobodan.

Više od veka nakon objavljivanja Frojdovog eseja o Leonardu, traju debate oko širokih implikacija ovog pionirskog psihoanalitičkog istraživanja. Polazeći od pomenute Frojdove studije, ciklus koji predstavljamo želi da obnovi aktuelnost različitih pitanja u njoj pokrenute, a koje su i danas sveprisutne: kako rano detinjstvo i fantazije koje ga prate – i koje kod odraslog po pravilu bivaju nesvesne – permanentno pokazuju svoju moć? Koliko fantazija utiče na odnos čoveka prema stvarnosti? Koji su putevi razvoja kreativnog u čoveku i u kakvoj vezi ona stoji sa njegovim pandanom – onoj mračnoj i destruktivnoj strani? Kako psihoanaliza može pokazati da kreativna tvorevina u sebi nosi pečat nesvesnog samog stvaraoca, i na kraju, koliko je u psihoanalizi naučnog, a koliko umetničkog?

Program ciklusa:

Sigmund Frojd: “Jedna uspomena iz života Leonarda da Vinčija” – umetnost na psihoanalitičkom kauču
Petak, 27. novembar 2015. u 19 h

Polukrug mentalnog zdravlja: Savremeni čovek između fantazije i stvarnosti
Petak, 19. februar 2016. u 19 h

Prometej našeg doba – O kreativnom i destruktivnom u savremenom čoveku
Petak, 15. april 2016. u 19 h

Filmski ekran kao ogledalo unutrašnjeg sveta
Petak, 10. jun 2016. u 19 h

Velika sala Biblioteke grada Beograda, Knez Mihailova 56.
Ulaz slobodan.