PROGRAM KONFERENCIJE “ZAŠTO NASILJE”

18. novembar 2023. god.

Mala sala Kolarčeve zadužbine

10.00 – 10.15  Uvodne reči
10.15 – 11.00 Elisabeth Skale: “Žene i nasilje”
11.00 – 11.15 diskusija
11.15 – 12.00 Thomas Jung: “Na strani dobra ili zla”
12.00 – 12.15 diskusija
12.15 – 13.00 Valentina Lessenska: “Nasilje u psihoanalizi”
13.00 – 13.15 diskusija

 13.15 – 14.15 pauza za ručak

14.15 – 14.45 Aleksandar Kontić: “Zašto rat”
14.45 – 15.15 Nina Popadić: “O poreklu destruktivnosti”
15.15 – 15.45 Jasminka Šuljagić: „Dečja analiza u ratno vreme: Narativ i naknadna razmišljanja o Malom Ričardu”
15.45 – 16.05 diskusija

16:05 – 16.15 pauza

16.15 – 16.45 Oliver Vidojević: “O nasilnosti u adolescenciji”
16.45 – 17.15 Danijela Galović “Psihoanalitičke perspektive o medijima i nasilju”
17.15 – 17.30 diskusija
17.30 – 17.45 Pozdravne reči

Programski odbor zadržava pravo izmene.