Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da Psihoanalitičko društvo Srbije i ove godine održava kliničke workshopove u okviru kontinuirane edukacije profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja i srodnih struka, u cilju sticanja i nadogradnje znanja iz oblasti psihoanalize i psihoanalitičke psihoterapije.

Polaznici workshopa će biti u mogućnosti da nakon predavanja, kroz supervizione grupe koje vode psihoanalitičari Psihoanalitičkog društva Srbije, da vide kako psihoanalitičari i kandidati razumeju klinički materijal.

Poseban akcenat je stavljen na mogućnost polaznika da uzmu aktivno učešće u okviru segmenta „Diskusija kliničkog materijala polaznika“, sa prikazima, primerima/dilemama iz kliničke prakse.

Struktura i satnica prvog workshopa 16.12. 2023. je sledeća:

9:30-10:00   Okupljanje i registracija

10:00-10:45 Predavanje: „O superviziji“, Marija Vezmar, trening psihoanalitičarka i predsednica PDS

10:45-11:00  Pauza

11:00-12:30  Prvi klinički prikaz

12:30-14:00  Pauza za ručak

14:00-15:30 Drugi klinički prikaz

15:30-15:45 Pauza

15:45-17:00  Diskusija kliničkog materijala polaznika

Kotizacija za workshop iznosi 7000 dinara, bez mogućnosti refundiranja uplate.

Polaznici dobijaju potvrdu o učešću.

Broj polaznika je ograničen.

Mesto održavanja workshopa je sedište Psihoanalitičkog društva Srbije u ulici Koste Jovanovića 20, Beograd.

Za sva pitanja i/ili pojašnjenja pišite nam na klinickiworkshoppds@pss.org.rs

Srdačan pozdrav do susreta!
Psihoanalitičko društvo Srbije