Uspešno održana II Letnja škola psihoanalize

Druga po redu letnja škola psihoanalize pod nazivom “Putevi i prepreke u razvoju ličnosti” održana je od 20. do 24. maja u Hotelu Babe na Kosmaju.

Školu je pohađao 41 polaznik, a osim polaznika iz Srbije ove godine pridružile su nam se kolege iz Crne Gore, Bosne, Hrvatske i Slovenije, čime je naša škola dobila regionalni karakter. Grupa polaznika obuhvatila je raznorodne profesije – psihologe, pedagoge, specijalne pedagoge, psihijatre, filozofe, profesionalce u edukaciji ili sa velikim iskustvom u praksi iz različitih psihoterapijskih modaliteta. Heterogena grupa ali sa zajedničkom željom za znanjem i zainteresovanošću za psihoanalizu funkcionisala je radno i uspešno tokom ukupnog trajanja naše škole.

Pokazalo se da je tema za koju se programski odbor opredelio izazvala veliko interesovanje – škola je tematski pokrila psihoanalitičke poglede na razvoj ličnosti od prenatalnog perioda do zrelosti, bavili smo se strahovima, agresivnošću, seksualnošću, u sklopu osnovne teme, time šta doprinosi optimalnom razvoju a šta ga ometa, kako psihoanaliza kao terapijski metod može pomoći da se prorade i prevaziđu prepreke u razvoju ličnosti…

Uvodne reči dobrodošlice: Aleksandar Kontić, Jasminka Šuljagić, Ljiljana Milivojević i Nina Popadić

Polaznici Letnje škole bili su radni i uspešni

 

Predavanja su bila praćena diskusionim grupama u okviru kojih su polaznici mogli da čuju pojašnjenja nekih sadržaja sa predavanja, da ih prodiskutuju, prodube, upotpune sa po nekom vinjetom iz prakse voditelja grupe koja bi bliže osvetlila i ilustrovala ono što je bila tema predavanja.

Osim 12 psihoanalitičara našeg društva koji su imali svoja predavanja i vodili diskusione grupe, vredan doprinos dale su naše kandidatkinje koje su osmislile i uspešno vodile interesantan okrugli sto.

Atmosfera na predavanjima i diskusionim grupama bila je živa, inspirativna, naši polaznici pokazali su veliko interesovanje, aktivnost, spremnost da podele svoja razmišljanja i klinička iskustva. Tempo rada bio je intenzivan, pauze kratke, uprkos tome jednako živo bilo je i na večernjem predavanju i diskusiji posle filma iznenađenja.

 

Organizacioni odbor potrudio se da sve funkcioniše neometano, a udoban smeštaj, zelenilo i predusretljivost naših domaćina iz hotela “Babe” činili su dobar okvir za radnu atmosferu tokom škole, ali i za lepe trenutke druženja i opuštanja.

Izuzetno pozitivna iskustva u ovoj i prethodnoj letnjoj školi, komentari naših polaznika, kao i analiza evaluacionih upitnika velika su inspiracija da uskoro krenemo sa osmišljavanjem naše III letnje škole.
Vidimo se dogodine!