Jasminka Šuljagić

Konferencija Thinking on the Border, treća po redu, održana je u Istanbulu, početkom juna ove godine. Organizatori su bili Istanbul Psychoanalytic Association i Istanbul Psychoanalytic Association for Training, Development and Research (PSIKE), uz koordinaciju sa internacionalnim timom ove konferencije. 

Da se podsetimo, ovo okupljanje 9 zemalja i 13 društava iz regiona, inicijativa je našeg Društva, ideja da se okupe okolna društva i da se započne međusobna saradnja. Tokom jednog sastanka predsednika u Briselu okupili su se predsednici iz Hrvatske, Austrije (dva društva), Mađarske, Rumunije, Bugarske, Grčke, Italije (2 društva) i Turske (dva društva). Odlučili smo da zajedno organizujemo konferencije na svake 2 godine, a da organizator i domaćin prve konferencije bude naše društvo i Beograd. Oni koji su bili prisutni, sigurno se sećaju koliko je to okupljanje bilo značajno a konferencija uspešna. Posle te konferencije, sa izuzetno pozitivnim utiscima, doneta je odluka da se konferencija nastavi sa naslovom koji smo mi imali, ‘Thinking on the Border’, kao nadnaslovom za sve buduće konferencije, a da se naslov menja svake dve godine, u skladu za željama organizatora. Sledeća konferencija bila je organizovana u Rimu 2019, isto tako značajna i zanimljiva. Puno naših članova i kandidata je bilo prisutno, a kandidati su, kao i na našoj konferenciji, imali posebnu cenu, i zajednički organizovanu pred-konferenciju, sa mogućnošću da izlažu radove, kao i organizovane zajedničke socijalne događaje i druženje.

Dva Društva iz Turske su najavila organizaciju za 2021. i svi smo se tome puno radovali. Međutim, pandemija nas je sprečila da to ostvarimo. Strašni zemljotresi koji su pogodili Tursku, uz sva prethodna odlaganja, na trenutak su uneli zebnju da li će se ovaj zajednički projekat nastaviti i na koji način. Zato je ove godine bilo posebno važno naše učešće, da podržimo organizatore koji su se uprkos svemu srčano pripremali za konferenciju, kao i da podržimo ideju koja je bila u osnovi naše inicijative pre više godina. 

Iz našeg društva bile su prisutne Maša Karleuša Valkanou i Jasminka Šuljagić, pored preko 200 učesnika iz Turske i članova i kandidata iz ostalih zemalja učesnica. 

Naslov konferencije ‘Out of Place’ nudio je raznolike mogućnosti pristupa, sto je vidljivo u konferencijskom programu: od metapsiholoških tema unutrašnjih egzila, ka topografiji, kliničkim slikama skloništa, beskućništva, uncanny osećanja, praćeno lingvističkim analizama i semantičkim diferencijacijama, preko tema migracija i rada sa migrantima, kao i dva okrugla stola posvećena nedavnom zemljotresu (paralelno sa kliničkim prikazima) pa sve do zanimljivog umetničkog projekta ‘An Artist Talk On Retracing Absence Within Space and Memory’, Hera Büyüktaşcıyan. Veoma zanimljiva izlaganja su bila (pored otvarajućeg predavanja Other Places: The chain of the Internal Exiles, Jasminka Šuljagić) izlaganje članice Libanskog društva Nayla de Coster ‘Encountering the other, on the demarcation line: When shared trauma attacks both the real space (makan) and the analytic space (makom) leaving the analysis out of place’, kao i izlaganje kolege Chris Joannidis-a, koji je član Grčkog i Britanskog društva ‘Where I am „at home“ is the homeland’. Sva predavanja i sve diskusije su simultano prevođeni. 

Organizacija konferencije je bila savršena, diskusije žive i podsticajne, a u publici je bilo i mnogo mladih talentovanih kolega. Turska društva su poznata po velikom broju kandidata koje sam imala priliku da sretnem i da radim sa njima na prikazu slučaja kandidatkinje İrem Göksu tokom pred-konferencijskog dana. Ono što je takođe interesantno je da jedno društvo pripada Eitington, a drugo francuskom modelu treninga, što čitavu sliku čini još življom i bogatijom. 

Turska društva su se pokazala kao izvrsni domaćini. Konferencija je otvorena koktelom u Bağlam izdavačkoj kući, lociranoj u istorijskom prolazu Istanbula, a završila se gala večerom, sa predivnim pogledom na Bosfor. U međuvremenu je bilo mnogo lepih zajedničkih trenutaka, što uz visok kvalitet radova, ali i čari Istanbula i turske kuhinje, ovu konferenciju zaista čini izuzetnim i nezaboravnim iskustvom. 

U toku su pripreme za sledeću konferenciju Thinking on the Border koja će se održati u junu 2025.