Psihoanalitičko društvo Srbije pridružilo se DokTok platformi

Inicijatori projekta DokTok, jednog od pionira telemedicine u Srbiji, jesu ICT Hub centar za razvoj tehnološkog preduzetništva i inovacija, DNA Communications, Vip mobile i kompanija Talkini. Ovom timu odmah su se pridružili i Bel Medic, Medigroup i Psihoanalitičko društvo Srbije, kao i kompanije koje su prepoznale kvalitet inicijative, UNIQA osiguranje i PWC – PricewaterhouseCoopers. Platforma je počela sa radom 27.04.2020.

doktok.rs

 

Cilj ove platforme je da odgovori na potrebe građana koji imaju zdravstvenih problema i da tako rastereti preopterećeni zdravstveni sistem od poseta i poziva u vreme pandemije. Oblasti u kojima DokTok pruža konsultovanje i informisanje su zdravlje hroničnih bolesnika, zdravlje žena, trudnica i porodilja, zdravlje dece, mentalno zdravlje (anksioznost, depresija, upravljanje stresom,…), opšte zdravstvene tegobe (povraćanje, osipi, dijareja, konjunktivitis…) i druge. Važno je istaći da je platforma namenjena za sve zdravstvene konsultacije koje ne zahtevaju hitnu lekarsku pomoć i nisu posledica infekcije virusom COVID 19, a vezane su za opšte zdravstveno stanje ili motivisane potrebom za psihološkom podrškom. Za deo koji se odnosi na mentalno zdravlje i psihološku podršku DokTok se obratio Psihoanalitičkom društvu Srbije. Osnovni motiv da se pridružimo ovoj platformi je želja i potreba da se pomogne građanima koji se nalaze u specifičnoj životnoj situaciji. Ovo više nije akutni stres nego stanje prolongiranog stresa, što neminovno dovodi do različitih psihičkih reakcija ljudi.

Stručni DokTok tim već čini više od sto eksperata – lekara opšte prakse ili specijalista, kako privatnih zdravstvenih ustanova, tako i lekara javnog zdravstva, kao i onih koji su u penziji ili inostranstvu. Građani širom naše zemlje imaju mogućnost da tokom trajanja vanrednog stanja besplatno obave konsultacije sa lekarima kao i psihoanalitičarima. Konsultacije su „jedan-na- jedan“ video, chat ili audio razgovor. Sve što je potrebno su internet i smart telefon ili računar.

Važno je napomenuti da ovaj projekat počiva na volonterskom angažmanu svih stručnjaka i da su konsultacije sa bilo kojim odabranim stručnjakom besplatne za one kojima je pomoć potrebna.