Prometej našeg doba – O kreativnom i destruktivnom u savremenom čoveku

Treća tribina Ciklusa „Sigmund Frojd i Leonardo da Vinči: jedan susret psihoanalize i umetnosti“ u organizaciji Psihoanalitičkog društva Srbije će se održati 15. aprila u 19h u Biblioteci grada Beograda pod nazivom:

Prometej našeg doba – O kreativnom i destruktivnom u savremenom čoveku

Prema jednoj od mnogih verzija antičkog mita o Prometeju, on je bio surovo kažnjen zbog darovanja vatre ljudima: možda nije mogao pretpostaviti da će vatra biti upotrebljena ne samo za napredak ljudske vrste već i za međusobno uništavanje.

Psihoanalitičar u svom svakodnevnom radu, na individualnom planu, svedok je ove savremene prometejske borbe kreativnog i destruktivnog u pojedincu; upravo psihoanalitičko iskustvo „iz prve ruke“ je tema ove prezentacije.

Nina Popadić predstaviće međuigru ovih sila kod dece. Psihoanaliza nam pokazuje da borba između ljubavi i mržnje počinje od samog početka života, da agresivnost i na ovako malom uzrastu nije rezultat (samo) negativnih uticaja od spolja, a pitanje “kako sa sopstvenom agresivnošću” predstavlja jedno od ključnih pitanja odrastanja.

Vojislav Ćurčić pokazaće kako ovi konflikti deluju u adolescenciji koju karakteriše hirovita borba između probuđenih nagona. Karakteriše je i potreba adolescenata da postanu svoji, da imaju i pokažu svoj identitet. Iz svega toga proističe potreba za kreativnošću, reklo bi se, po svaku cenu i u bilo kom obliku – konstruktivnom i/ili destruktivnom.

Marija Vezmar predstaviće kako se kod osobe sa umetničkim kreativnim potencijalima prepliću kreativni i destruktivni impulsi. Na putu od realnog sveta ka carstvu fantazije se smešta kreativni proces, noseći sa sobom mnoge tačke na kojima može doći do blokade, vrlo često prouzrokovane upravo probijanjem i nasilnih elemenata u aktu kreacije.

Žan-Mišel Baskijat (Jean-Michel Basquiat),
slikar čija je umetnost proizašla iz uličnih grafita
– Mona Lisa (1983), akrilik i ulje na platnu


 
 
 
Moderator tribine: Aleksandar Kontić, psihoanalitičar Psihoanalitičkog društva Srbije
Predavači: Vojislav Ćurčić, trening analitičar Psihoanalitičkog društva Srbije, Marija Vezmar, trening analitičar Psihoanalitičkog društva Srbije, Nina Popadić, psihoanalitičar Psihoanalitičkog društva Srbije.
 

Predavanje će se održati u Velikoj dvorani – Čitaonici Odeljenja umetnosti Biblioteke grada Beograda, u petak, 15. aprila 2016. u 19h.
Ulaz je slobodan.