Program Druge Letnje škole psihoanalize

U organizaciji Psihoanalitičkog društva Srbije u saradnji sa Evropskom psihoanalitičkom federacijom od 20. do 24. maja u Country Club Hotelu Babe na Kosmaju održaće se Letnja škola psihoanalize 2 sa sledećim programom:

PUTEVI I PREPREKE U RAZVOJU LIČNOSTI

Sreda, 20. maj:
posle podne
Dolazak, registracija, smeštaj u sobe
14.00 Ručak
16.00 – 16.30 Uvodne reči, Jasminka Šuljagić, predsednik PDS, Aleksandar Kontić, sekretar za
promociju psihoanalize PDS, Ljiljana Milivojević, predsednik Programskog odbora,
Nina Popadić, predsednik Organizacionog odbora
16.30 – 17.20 “Tajna susreta na slijepo: Trudnoća, rođenje i prva godina života”, Marina Ivanović
17.20 – 17.45 Kafe pauza
17.45 – 18.45 Diskusione grupe
19.30 Večera
Slobodno veče

Četvrtak, 21. maj:
pre podne
9.30 – 10.20 „Moj kosmos: ja, mama i tata – psihoseksualni razvoj deteta kroz faze razvoja
odnosa sa objektom”, Vesna Brzev-Ćurčić
10.30 – 11.20 „Razvoj ličnosti u kulturi narcizma – psihoanalitička kritička perspektiva”,
Aleksandar Kontić
11.20 – 11.45 Kafe pauza
11.45 – 12.45 Diskusione grupe
13.00 Ručak

posle podne*
16.00 – 16.50 „Postajanje čovekom: Edipalna situacija“, Jasminka Šuljagić
17.00 – 17.50 „Psihoanalitičko razumevanje dečjih strahova“, Nina Popadić
17.50 – 18.15 Kafe pauza
18.15 – 19.15 Diskusione grupe
19.30 Večera
20.30 – 21.20 „Psihoanaliza i umetnost: detinjstvo kao izvor inspiracije kreativnih genija“,
Aleksandar Kontić

Petak, 22. maj:
pre podne
9.30 – 10.20 “Terapijski rad sa psihotraumom u detinjstvu”, Oliver Vidojević
10.30 – 11.20 “Uloga mašte i igre u razvoju ličnosti”, Tijana Miladinović
11.20 – 11.45 Kafe pauza
11.45 – 12.45 Diskusione grupe
13.00 Ručak

posle podne*
16.00 – 16.50 “Adolescencija – vrtoglavi ringišpil sazrevanja”, Vojislav Ćurčić
17.00 – 17.50 “Psihoterapija dece i adolescenata – psihoanalitička perspektiva”, Sandra Simić
17.50 – 18.15 Kafe pauza
18.15 – 19.15 Diskusione grupe
19.30 Večera
20.30 Film, voditelj diskusije: Sandra Simić

Subota, 23. maj:
pre podne
9.30 – 10.20 „Od istraživanja nepoznatih prostora do smiraja u luci – o seksualnosti”,
Ljiljana Milivojević
10.30 – 11.20 „Ne diraj mi ekipu – uloga vršnjaka i grupe u odrastanju”, Marija Vezmar
11.20 – 11.45 Kafe pauza
11.45 – 12.45 Diskusione grupe
13.00 Ručak

posle podne
15.00 – 15.50 „Fantazmi, crtež, snovi deteta: Kroz odrastanje do odraslog doba“, Olivera Aleksić-Hil
16.00 – 17.00 Diskusiona grupa – prikaz slučaja, „Istraživanje detinjeg konflikta putem crteža“,
voditelji: Marina Ivanović, Olivera Aleksić-Hil, Aleksandar Kontić
17.00 – 17.30 Kafe pauza
17.30 – 18.45 „Uloga bajki u odrastanju – psihoanalitička perspektiva“,
Okrugli sto kandidata Psihoanalitičkog društva Srbije
(Nataša Đerković Lukač, Jovana Stojanović, Anka Marjanović Radonjić)
20.00 Svečana večera

Nedelja, 24. maj:
pre podne
9.30 – 10.20 „Adolescentni proces i potreba za ličnom konfrontacijom – smrt, ubistvo, teroristički
akt u adolescenciji”, Milica Martinović
10.30 – 11.30 Završne reči, evaluacija, dodela sertifikata

______
*U zavisnosti od interesovanja polaznika, organizovala bi se dva workshop-a:
Četvrtak, 21. maj:
14.45 – 15.45 „Psihoanaliza i posebne potrebe razvojno ometenih“, Olivera Aleksić-Hil
Petak, 22. maj:
14.45 – 15.45 „Psihoanaliza i posebne potrebe obdarenih“, Aleksandar Kontić

Napomena:
Psihoanalitičko društvo Srbije zadržava pravo izmena programa, nastalih usled eventualnih nepredviđenih okolnosti.

 

Preuzmite program Letnje škole psihoanalize u obliku pdf-a ovde.