Za nama je decenija posvećenosti svih članova PDS -a u utvrđivanju, rastu i razvoju psihoanalitičķe misli i prakse kako u Srbiji tako i inostranstvu.
Ponosni smo na sve do sada urađeno a radujemo se svemu što je pred nama!