O ispoljavanjima fantazmatskog

19. februara 2016. godine u 19h u Biblioteci grada Beograda, održana je druga tribina Ciklusa FROJD / DA VINČI Psihoanalitičkog društva Srbije pod nazivom „Polukrug mentalnog zdravlja: savremeni čovek između fantazije i stvarnosti“.

U polje razvoja koncepta fantazije od Sigmunda Freuda, međuigre fantazije i realnosti, i u dublje sagledavanje unutrašnjeg sveta savremenog čoveka uveo nas je Srđa Zlopaša. Prateći oblike i ispoljavanja fantazmatskog života u zdravlju i bolesti i razvoj kreativnosti predavač nas uvodi u opus Petra Lubarde, ukazujući na vezu između fantazije i kreativnosti.

Sandra Simić, moderator tribine i Srđa Zlopaša

 

Olga Savostjanova je govorila o primalnoj sceni i o njenoj sveprisutnosti u domenu mitologije i umetnosti navodeći bogatstvo primera koji implicitno ili eksplicitno u sebi sadrže primalnu scenu. Od Sfingi, Kentaura, Himena preko pesnika i slikara Olga nas je vodila kroz fantazije vezane za roditeljski par, detetovu zapitanost oko začeća i reperkusije svega toga na psihoseksualni razvoj.

Olga Savostjanova

Jasmina Vrbaški

O tome šta se događa u eri u kojoj nesvesne fantazije mogu da se odigravaju na telu, na konkretan način uz pomoć estetske hirurgije govorila nam je Jasmina Vrbaški.
Predavač nam je ukazao na moguće modele odigravanja fantazije o „remodeliranju“ tela. Jasmina ukazuje na fantazije o željenom a nedostižnom objektu ili pak o neželjenom, odbacujućem ili proganjajućem objektu i na njihovu dalju sudbinu – šta biva kada se uz pomoć estetske hirurgije pokušava razrešiti intrapsihički konflikt.

 

 

 

 

 

Ciklus se nastavlja 15. aprila 2016. godine, na istom mestu u redovnom terminu od 19,00 časova, tribinom pod naslovom Prometej našeg doba – O kreativnom i destruktivnom u savremenom čoveku.