Međunarodni enciklopedijski Rečnik psihoanalize dostupan i na našem sajtu

Međunarodni enciklopedijski Rečnik psihoanalize koji je uredio IPA u saradnji sa tri regiona, je sada dostupan i na našem sajtu.

Međunarodni enciklopedijski Rečnik psihoanalize koji je uredio IPA u saradnji sa tri regiona, je sada dostupan i na našem sajtu. Bogatstvo obrađenih pojmova nudi veći uvid u psihoanalitičku teoriju, brojne autore i njihove doprinose. Posebno je značajna saradnja tri regiona čime je obogaćeno upoznavanje i sa psihoanalitičarima čije teorije nisu  toliko bliske svim psihoanalitičarima, kao i poštovaocima psihoanalize.

Tvorci Rečnika su se trudili da korisnicima približe i različitosti u kulturi, jezičkim terminima koji su smatrani uvek internacionalnim, a ipak postoje jezičke specifičnosti, manje poznatim teoretičarima značajnim za regije u kojima su stvarali. IPA nije završio celokupan Rečnik i čim bude gotov, deo po deo, pristupićemo daljem prevođenju. Na sajtu IPA mogu da se nađu prevodi i društava koji nisu sa engleskog jezičkog područja, a koja su takođe želela da imaju ovako sveobuhvatnu obradu psihoanalitičkih pojmova.

Uslov da Rečnik bude objavljen je bio volonterski rad na prevodu članova svakog društva. U našem prevodilačkom timu su bili Marija Vezmar, Vesna Brzev-Ćurčić, Jovana Baćigalupo, Ivana Dobrić, Tamara Krneta, Danilo Đurić, Zona Lemez i Anka Marjanović Radonjić. Lektorski je tekst obradila Biljana Soldatović, na čemu joj se iskreno zahvaljujemo.

Rečnik u celosti možete pogledati OVDE.