Izveštaj sa prve tribine ciklusa “Psihopatologija savremenog čoveka”

Prva tribina ciklusa Psihoanalitičkog društva Srbije pod zajedničkim naslovom „Psihopatologija savremenog čoveka“, održana je 24.11.2017. godine u Biblioteci grada Beograda. Odgovor na pitanje „Da li je danas teže biti dete ili adolescent?“ dali su Olivera Aleksić-Hil, Oliver Vidojević i Nataša Đerković-Lukač, uz moderiranje Aleksandra Kontića.

Izlaganja su se odnosila na promenu u dominantnim patološkim ispoljavanjima kod dece u savremenom dobu, sa porastom problema iz autističnog spektra, problema sa razvojem govora, ishranom, hiperkinetskim poremećajima. Ovo je osvetljeno kroz kontekst izmenjenog porodičnog života – brzinom današnjeg življenja i teškoćom u pronalaženju vremena i prostora za dublje i smislenije razmene među članovima porodice, kao i šireg društvenog konteksta sa relativiziranim vrednostima.

Današnja deca rastu okružena virtuelnim svetom, od uzrasta bebe su izložena uticajima virtuelnog sveta i to ih prati sve do perioda adolescencije. Ovo ima izražene posledice na regulaciju emocija i mišljenje, sklapanje odnosa sa drugima, razvoj individuacije i identiteta, psihoseksualni razvoj, sliku tela i doživljaj telesnosti.

Nataša Đerković-Lukač, Olivera Aleksić-Hil, Aleksandar Kontić, Oliver Vidojević

Razvojni put adolescenta, sa posebnim osvrtom na specifičnosti našeg vremena, osvetljen je kroz porast agresivnosti i vršnjačkog nasilja, komunikaciju preko društvenih medija i njeno svođenje odnosa na puku razmenu informacija, nemanja empatije, gubitak autentičnog kontakta i razmene. Adolescenti imaju teškoća u traganju za vrednostima i idolima u svetu današnjih medija. Teško nalaze odgovore na svoje seksualne promene i identitet u kontekstu lako dostupnih i sveprisutnih seksualnih sadržaja.