Fotografija: Kornelija Szabó, FMK

Izložba koju vredi pogledati

U Kući kulture FMK (Fakulteta za medije i komunikacije), Terazije 34, do kraja januara 2016. može da se pogleda izložba “Strategije arhiva: politike vremena – izvođenje roda”. Izložba je druga u seriji istraživačkih projekata Centra za savremenu umetnost Fakulteta za medije i komunikacije i ima pomalo istorijsku dimenziju, samim tim što su predstavljeni umetnički radovi i dokumentarni materijal (plakati, katalozi) umetnica koje su značajno doprinele promišljanju i razumevanju rodne tematike u lokalnom i globalnom kontekstu.

Fotografija: Kornelija Szabó, FMK


 

Autori izložbe: Maja Stanković, Jovan Čekić, Miško Šuvaković i asistent izložbe Aleksa Milanović izdvojili su zanimljive primere ženske, feminističke, postfeminističke i neofeminističke umetnosti i ističu da su posebno bili zainteresovani za dva problema savremene umetnosti žena: politike identiteta (načine izvođenja rodnog identiteta) i politike vremena (ponovo iz rodno osvešćenog ugla).
Najveći deo izložene građe potiče iz lične kolekcije Miška Šuvakovića, koja je nastajala u protekle četiri decenije.

Zastupljene su umetnice različitih generacija iz regiona i sveta: Ana Bešlić, Mira Brtka, Bogdanka Poznanović, Katalin Ladik, Marina Abramović, Sanja Iveković, Vlasta Delimar, Marina Gržinić, Aina Šmid, Susan Bi, Tanja Ostojić, Nataša Teofilović, Zorica Čolić, Goranka Matić, Ivana Smiljanić, Marina Marković, Lidija Marinkov Pavlović, Mari Baumajster, The Guerrila Girls.

Takođe, izložba obuhvata dokumentarne materijale o umetnicama među kojima su i Luis Buržoa, Šarlota Mormon, Joko Ono, Čieko Šiomi, Katalin Ladik, Aneta Meseže, Vlasta Delimar, Barbara Kruger, Sindi Šerman, Džil Sigman, Ivana Keser, Ema Kugler, Pipiloti Rist, Paula Rouš, Lusi Lipard…

Fotografija: Kornelija Szabó, FMK