Filmski ekran kao ogledalo unutrašnjeg sveta

Psihoanalitičko društvo Srbije, u petak 10. juna 2016. u 19h u Biblioteci grada Beograda, Knez Mihailova 56/II, organizuje u okviru ciklusa „Sigmund Frojd i Leonardo da Vinči: jedan susret psihoanalize i umetnosti“, četvrtu tribinu pod nazivom:

FILMSKI EKRAN KAO OGLEDALO UNUTRAŠNJEG SVETA

Istovremenost razvoja filmske umetnosti i psihoanalize nužno je vodila ka uzajamnoj zaintrigiranosti i privučenosti. Psihoanaliza i psihoanalitičari su decenijska inspiracija filmskoj umetnosti i kao takvi su odslikani u raznim žanrovima — od komedije preko drame, fantazije ka trilerima. Bez obzira da li se psihoanaliza ili psihoanalitičar konkretno pojavljuju na filmu ili ne, stavovi, promišljanja, fantazije scenariste i režisera vezane za psihološko su uvek prisutne. Tu se otvara prostor za psihoanalizu i njenu stalnu težnju ka razumevanju.

Kako filmska umetnost vidi psihoanalizu i kako psihoanalitičar analizira film približiće vam predavači četvrte tribune Psihoanalitičkog društva Srbije:

Srdan Golubović, režiser
Milica Martinović, psihoanalitičar
Sandra Simić, psihoanalitičar

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavanje će se održati u Velikoj dvorani – Čitaonici Odeljenja umetnosti Biblioteke grada Beograda, u petak, 10. juna 2016. u 19h.
Ulaz je slobodan.