Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da Psihoanalitičko društvo Srbije nastavlja ciklus workshopova u okviru kontinuirane edukacije profesionalaca, sa završenim fakultetom iz oblasti mentalnog zdravlja, u cilju sticanja i nadogradnje znanja iz oblasti psihoanalize i psihoanalitičke psihoterapije.

Ciklus nosi naziv „Savremena psihoanaliza u teoriji i praksi“. U okviru njega polaznici će biti u prilici da se kroz predavanja upoznaju sa bazičnim ali i savremenim psihoanalitičkim konceptima. Takođe, kroz supervizijske grupe u kojima će kandidati Psihoanalitičkog društva Srbije prikazivati svoj rad, a analitičari supervizirati, polaznici će moći da vide praktičnu primenu teorijskih koncepata.

Poseban akcenat biće na pružanju mogućnosti polaznicima da uzmu aktivno učešće u okviru segmenta: „Diskusija kliničkog materijala polaznika“ kada će moći da predstave svoje prikaze, primere i dileme iz kliničke prakse i imati aktivnu podršku supervizora.

Nakon, do sada, održana 3 workshopa, najavljujemo nastavak Ciklusa u vidu četvrtog workshopa, u ukupnom trajanju od 7 sati.

Zadovoljstvo nam je da najavimo da je Četvrti klinički workshop akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.
Broj bodova za predavače je 8, a za slušaoce 4.
  • Prvi workshop održan je 3.12.2022., tema uvodnog predavanja bila je „Osnovni pojmovi psihoanalize – uvod“, predavač Aleksandar Kontić.
  • Drugi workshop održan je 4.2.2023., tema uvodnog predavanja bila je „Nesvesno u kliničkoj praksi“, predavač Aleksandar Kontić.
  • Treći workshop održan je 1.4.2023., tema uvodnog predavanja bila je: „Transfer i kontratransfer“, predavač Sandra Simić.
  • Četvrti workshop biće održan 10.6.2023., tema uvodnog predavanja je: „Analitičko slušanje i interpretacije“, predavač Nina Popadić.

Kotizacija iznosi 6000 dinara po workshopu, bez mogućnosti refundiranja uplata.

Polaznici dobijaju potvrdu o učešću.

Broj polaznika je ograničen. 

Mesto održavanja: Mesto održavanja: Sedište Psihoanalitičkog društva Srbije: Koste Jovanovića broj 20, Beograd.

U nastavku je struktura i satnica četvrtog workshopa, 10.6.2023.

9.30 – 10.00 Okupljanje i registracija

10.00 – 10.45 Predavanje: „Analitičko slušanje i interpretacije“, Nina Popadić, trening analitičarka PDS

10.45 – 11.00 Pauza

11.00 – 12.30 Prvi klinički prikaz

12.30 – 14.00 Pauza za ručak

14.00 – 15.30 Drugi klinički prikaz

15.30 – 15.45 Pauza

15.45 – 17.00 Diskusija kliničkog materijala polaznika

Za sva pitanja i/ili pojašnjenja pišite nam na klinickiworkshoppds@pss.org.rs

Srdačan pozdrav do susreta!