Postovi od Sandra Simić

O ispoljavanjima fantazmatskog

19. februara 2016. godine u 19h u Biblioteci grada Beograda, održana je druga tribina Ciklusa FROJD / DA VINČI Psihoanalitičkog društva Srbije pod nazivom „Polukrug mentalnog zdravlja: savremeni čovek između fantazije i stvarnosti“.