Izveštaj sa prve tribine ciklusa “Psihopatologija savremenog čoveka”

Prva tribina ciklusa Psihoanalitičkog društva Srbije pod zajedničkim naslovom „Psihopatologija savremenog čoveka“, održana je 24.11.2017. godine u Biblioteci grada Beograda. Odgovor na pitanje „Da li je danas teže biti dete ili adolescent?“ dali su Olivera Aleksić-Hil, Oliver Vidojević i Nataša Đerković-Lukač, uz moderiranje Aleksandra Kontića. Pročitaj više

Ciklus tribina “Psihopatologija savremenog čoveka”

Psihoanalitičko društvo Srbije (PDS) nastavlja svoje redovne aktivnosti i vrlo plodnu višegodišnju saradnju sa Bibliotekom grada Beograda organizujući novi ciklus tribina. Tribine će biti podeljene u tri dela i pokrivaće period detinjstva i mladosti, doba odraslog i potreba za intimnošću i istovremeno strah od nje, kao fenomen koji je sve više prisutan. Na tribinama će govoriti članovi PDS i gost iznenađenja.

Prema psihoanalitičkim shvatanjima, mentalno funkcionisanje čoveka određuje njegova konstitucija, ličnost i objektivni svet koji ga okružuje svojim zahtevima za stalnim prilagođavanjem. Interakcija između ove tri instance određuje koliko će se čovek odvojiti od realnosti, ili će se usmeriti ka kreativno-produktivnom životu, ukratko određuje odnos zdravog i psihopatološkog. Razvoj psihoanalitičke misli i prakse je neizbežno išao ruku pod ruku sa velikim promenama u načinu života, vrednostima i idealima koji su u neprestanim i često nepredvidljivim fluktuacijama.

Čovek Frojdovog doba je bio pretežno neurotik, sa jasnim psihopatološkim kategorijama, uhvaćen u konflikt između sopstvenih želja nasuprot zahtevima civilizovanog života, čiji bi ishod, kao kompromis, bio manje ili više jasno strukturiran neurotski simptom. Već od druge polovine prošlog veka, sa izmenama načina života, dinamika ličnosti i psihopatologiji, pretrpele su značajne izmene.

Nekadašnjeg neurotičnog čoveka postepeno je smenjivala jedan nova ličnost, funkcionalna, ali sklona privremenim manjim ili većim gubicima kontakta sa stvarnošću. Ove nove kategorije odstupanja od mentalnog zdravlja nazvane su “Narcisom novog doba”, “Graničnom organizacijom ličnosti”… Neurotičnog “Čoveka krivice“ (Guilty Man) zamenio je „Tragični čovek“ (Tragic Man), koji se ne bori toliko sa svojim unutrašnjim konfliktima koliko sa difuznim strahovima, doživljajem amorfnosti sopstvenog postojanja koji treba ispuniti smislom i naći vrednost kreativne akcije u svetu pasivnog konzumerizma, globalne istovetnosti koja paradoksalno, insistira na različitosti i poštovanju svih vrsta različitosti, te sve većeg rascepa između stvarnog i virtuelnog.

Život novog milenijuma je možda i epoha u kojoj su promene sveta u kome živimo najdramatičnije do sada; one pogađaju mentalno funkcionisanje na svim razvojnim nivoima, od deteta preko uvek vulnerabilnog, ili možda nikad vulnerabilnijeg doba adolescencije, do doba odraslog. Kako one određuju i menjaju zdravlje i psihopatologija, kako menjanju terapeutske intervencije, kakvo je predviđanje budućnosti ovih ključnih koncepata, neke su od tema ovog novog ciklusa.

Prva tribina – “Da li je danas teže biti dete ili adolescent”

Prva tribina se bavi novim manifestacijama problema i psihopatologije dece i mladih. Ubrzan život, sve češće i duže odsustvo roditelja, smanjena mogućnost direktne komunikacije, osećaj usamljenosti, izolovanosti, povećana agresivnost koja se ispoljava prema drugima, ali i prema sebi, okretanje virtuelnom svetu koji se tretira kao realni, su samo neke od pojava o kojima će govoriti:
Olivera Aleksić-Hill, psihoanalitičar; Oliver Vidojević, psihoanalitičar; Nataša Đerković-Lukač, psihoanalitičar u edukaciji.

Izveštaj o prvoj tribini, održanoj 24. novembra 2017, možete pročitati OVDE.

Druga tribina – „Na početku beše ljubav“

Psihoanaliza je jedini tretman iz 19. veka koji je preživeo i razvija se i dalje, istovremeno i najstariji još uvek postojeći tretman u okviru psihijatrije. Da li to znači da ona na posebno smislen način govori o stanju čoveka danas, u 21. veku? Šta se desilo sa najčešćim poremećajem iz tog vremena, sa histerijom, da li je ona nestala, da li je promenila oblik, ili je sada samo razumemo na drugačiji način? Možda je narcizam poremećaj kome je histerija ustupila mesto? Šta je sa Frojdovom strukturalnom teorijom i superegom danas? Da li su se promenili oblici roditeljstva, i kako oni dalje menjaju svet u kome smo?

Rođena iz transferne ljubavi, psihoanaliza nastavlja da traži odgovore na pitanja odnosa ja-drugi, feminino-maskulino, ego-superego, dete-odrasli, uvek stvarajući prostor za novo, još neotkriveno i tek nagovešteno.

Kratka izlaganja o ovim temama, uz međusobnu diskusiju i razgovor sa publikom, predstaviće vam članovi Psihoanalitičkog društva Srbije:
Anka Marjanović Radonjić, psihoanalitičar u edukaciji
Aleksandar Kontić, psihoanalitičar
Srđa Zlopaša, psihoanalitičar u edukaciji
Jasminka Šuljagić, trening psihoanalitičar

Izveštaj o drugoj tribini, održanoj 26. januara 2018, možete pročitati OVDE.

Treća tribina – „Intimnost“

Gost treće tribine Ciklusa biće dragi dugogodišnji prijatelj Psihoanalitičkog društva Srbije, Prof. dr Claudio Laks Eizirik, trening psihoanalitičar iz Brazila, predsednik Svetske psihoanalitičke asocijacije u periodu 2005 – 2009. godine.

U sadašnje vreme usamljenosti razgovaraćemo o intimnosti, o kojoj Eizirik govori kao o unutrašnjem iskustvu, kao o odnosu sa samim sobom i sa drugim(a), kao o prisnom i prijatnom ličnom odnosu ispunjenom naklonošću ili ljubavlju. Intimnost označava blisku vezu, detaljno poznavanje ili duboko razumevanje nekog mesta, teme, istorijskog perioda itd., kao i seksualni odnos prožet kvalitetima prijatnosti, topline i poznatosti.

Još 1914. Frojd je pisao da moramo početi da volimo da se ne bismo razboleli, kao što se moramo razboleti ukoliko zbog posledica frustracija nismo u stanju da volimo.
Zašto je teško voleti? Zašto se branimo od bliskosti i intimnosti za kojom istovremeno čeznemo?
Da li i kako psihoanalitičko razumevanje ovih problema može da pomogne? Kako psihoanaliza leči?

Eizirik smatra da odnos koji se razvija između analizanta i analitičara tokom psihoanalitičkog procesa, implicitno sadrži i potragu za intimnošću, koja ima snagu da generiše psihičke promene.
Iskustvo psihoanalitičkog procesa u kome nas drugi pažljivo sluša i razume na nov način, analizantu omogućava novo, šire razumevanje sebe, koje smanjuje psihološki bol i oslobađa uživanje u sopstvenim kapacitetima.

Izveštaj o trećoj tribini održanoj 16. marta 2018. možete pročitati OVDE.

PDS je IPA Component Society

Tokom IPA (International Psychoanalytical Association – Internacionalna psihoanalitička asocijacija) kongresa u Buenos Airesu, na Business Meeting-u 27. jula 2017. godine, Psihoanalitičko društvo Srbije je proglašeno društvom sa Component Society statusom.

Predsednica PDS, Jasminka Šuljagić, tom prilikom se obratila prisutnima kratkim govorom u kome je izrazila zahvalnost trima generacijama psihoanalitičara u Srbiji, kolegama i prijateljima iz drugih društava, kao i uverenje da će buduće generacije analitičara nastaviti dosadašnji rad.

Više detalja o samom kongresu možete pogledati na IPA web-sajtu.

Druga studentska psihoanalitička konferencija u Briselu

Posle velikog interesovanja za prvu konferenciju za univerzitetske studente iz čitave Evrope prošle godine, Evropska psihoanalitička federacija (European Psychoanalytical Federation) ove godine nastavlja sa drugom konferencijom, sa temom Seksualnost, Psihoanalitičke perspektive:

2nd European Psychoanalytic Conference for University Students – EPCUS:
Sexuality, Psychoanalytic Perspectives

Za sve studente Evrope koji žele da znaju više o psihoanalitičkim perspektivama seksualnosti:

Trodnevno putovanje kroz Istoriju seksualnosti, koje počinje sa Frojdom i završava se 2017, novim tehnologijama.

Puno prezentacija, kliničkih primera, sa filmom i diskusijama.

U jednom od najinteresantnijih gradova Evrope: Briselu.

Konferencija se održava od četvrtaka 5. oktobra do subote 7. oktobra 2017.

Sve prezentacije biće na engleskom jeziku.

Iznos kotizacije je 35 eura.

Adresa: EPF House, Rue Gérard 35, Brussels, Belgium.

Molimo Vas registrujte se pre 15. septembra 2017.

 

Detaljne informacije pogledajte i registracioni obrazac preuzmite OVDE.

Pratite @epcus na Facebook-u.

Kliknite OVDE da preuzmete EPCUS brošuru.

Za dalje informacije možete kontaktirati Jasminku Šuljagić: jasminkasuljagic@gmail.com ili Aleksa Jansena (Alex Janssen): a.m.janssen@xs4all.nl

IV Letnja škola psihoanalize – Program

U organizaciji Psihoanalitičkog društva Srbije i u saradnji sa Evropskom psihoanalitičkom federacijom od 13. do 17. septembra 2017. u Hotelu Divčibare održaće se IV Letnja škola psihoanalize.
Postupak akreditacije je u toku.

Seksualnost i agresivnost savremenog doba

Sreda, 13. septembar:

Dolazak, registracija, smeštaj u sobe

14.00  Ručak
16.00 – 16.30  Uvodne reči, Jasminka Šuljagić, PO i OO
16.30 – 17.20 „Život nagona: transformacija i psihički rad“ Jasminka Šuljagić
17.20 – 17.45  Kafe pauza
17.45 – 18.45  Interaktivna diskusija u grupama
19.30  Večera
Slobodno veče

 

Četvrtak, 14. septembar:
pre podne

09.30 – 10.20 „Nevinost, harmonija, bezbrižnost detinjstva, s one strane ogledala” Olivera Aleksić-Hil
10.30 – 11.20 „Punom brzinom na netrasiranom putu – preadolescencija” Oliver Vidojević
11.20 – 11.45  Kafe pauza
11.45 – 12.45  Interaktivna diskusija u grupama
13.00 Ručak

posle podne

14.45 – 15.45  RADIONICA „Seksualne disfunkcije“ – prikaz slučaja
16.00 – 16.50 „Adolescenti između libida i destruda” Vojislav Ćurčić
17.00 – 17.50 „Posledice seksualnog zlostavljanja dece i mladih” Vesna Brzev-Ćurčić
17.50 – 18.15  Kafe pauza
18.15 – 19.15  Interaktivna diskusija u grupama
19.30 Večera
20.30 – 21.30  Večernje predavanje:  „Eros i destruktivnost u popularnoj muzici: slučaj Džejmsa Morisona (ex Doors)“ Aleksandar Kontić

 

Petak, 15. septembar:
pre podne

09.30 – 10.20 „Homoseksualnost: kontroverzno polje istraživanja“ Danica Moreno
10.30 – 11.20 „Ženska seksualnost“ Nina Popadić
11.20 – 11.45  Kafe pauza
11.45 – 12.45  Interaktivna diskusija u grupama
13.00  Ručak

posle podne

15.00 – 15.50 „Muška seksualnost između Edipa i Odiseja” Srđa Zlopaša
16.00 – 16.50 „Kreativnost i seksualnost: postignuće dominacije Erosa?”  Marina Ivanović
17.00 – 17.50 „Psihosomatika: uloga nesvesnih fantazija”  Ljiljana Milivojević
17.50 – 18.15  Kafe pauza
18.15 – 19.15  Interaktivna diskusija u grupama
19.30  Večera
20.30  FILM Voditelj diskusije: Vojislav Ćurčić

 

Subota, 16. septembar:
pre podne

09.30 – 10.20 „Nesavršeni život: Između ljubavi i strasti” Olga Savostjanova
10.30 – 11.20 „Seksualno uzbuđenje – erotski oblici ljubavi i mržnje” Tijana Miladinović
11.20 – 11.45  Kafe pauza
11.45 – 12.45  Interaktivna diskusija u grupama
13.00  Ručak

posle podne

15.00 – 15.50 „Seksualnost i virtuelna stvarnost”  Danijela Galović
16.00 – 17.00   Interaktivna diskusija u grupama
17.00 – 17.30  Kafe pauza
17.30 – 18.45  OKRUGLI STO KANDIDATA „Nepodnošljiva sloboda izbora – između kreacije i destrukcije” Jovana Mladenović, Nataša Đerković Lukač, Jovana Vuković
20.00  Svečana večera

Nedelja, 17. septembar:
pre podne

09.30 – 10.20 „Narcističko partnerstvo između ljubavi i destrukcije” Aleksandar Kontić
10.30 – 11.30   Završne reči, evaluacija, dodela sertifikata

 

Napomena:
Psihoanalitičko društvo Srbije zadržava pravo izmena programa, nastalih usled eventualnih nepredviđenih okolnosti.

Prijavite se

 

Dodatne podatke o IV Letnjoj školi psihoanalize možete pronaći OVDE.

IV Letnja škola psihoanalize

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na IV Letnju školu psihoanalize, koju organizuje Psihoanalitičko društvo Srbije, u saradnji sa Evropskom psihoanalitičkom federacijom, pod nazivom

Seksualnost i agresivnost savremenog doba

Današnje vreme, možda više nego sva prethodna, suočava savremenog čoveka sa potrebom razumevanja njegovih seksualnosti i kreativnih potencijala, naspram moćnih i pretećih agresivnih i destruktivnih sila.

Cilj ovogodišnje letnje škole je upravo prikazivanje i tumačenje savremenih psihoanalitičkih shvatanja ovih međusobno suprotstavljenih (ili dopunjujućih) pokretača koji vladaju čovekovim unutrašnjim svetom, ali i njegovim ponašanjem, kako u zdravlju, tako i u psihopatologiji, u modernom svetu u kome živimo.

Pozivamo vas da zajedno tražimo odgovore na ova suštinska pitanja i pratimo puteve formiranja i manifestovanja čovekove seksualnosti i agresivnosti – od one dečje i adolescentne, do odrasle.

Teme ćemo predstaviti i obrađivati putem predavanja, prikaza studija slučaja i diskusionih grupa.

Vreme i mesto održavanja Letnje škole:
13 – 17. septembar 2017.
Hotel Divčibare
Hotel Divčibare se nalazi u samom centru vazdušne banje, okružen četinarskim šumama, odakle se pruža izvanredan vidik ne samo na delove masiva Maljena i njegovu bližu okolinu, već i na neke udaljene krajeve Srbije. Zahvaljujući ruži vetrova Divčibare su jedinstvena vazdušna banja u kojoj se ljudski organizam oporavlja četiri puta brže od kardiovaskularnih oboljenja, plućnih bolesti i oboljenja krvi. Zanimljiv podatak je da su jeseni toplije od proleća, te iskoristite ovaj septembar da uhvatite još koji zrak sunca. Pored svog prijatnog ambijenta, hotel nudi i dodatne sadržaje kao što su relax klub sa spa i fitnes zonom, sportske terene ili pešačku stazu koja vas može odvesti do najvišeg vrha planine na 1095 m nadmorske visine.

Cena:
Kotizacija iznosi 190 eura.
Za prijave do 30. jula 2017. iznos kotizacije se umanjuje na 160 eura.
Kotizacija uključuje:

  • Kompletan stručni program škole, materijal i sertifikat o učešću.
  • 4 puna pansiona u Hotelu Divčibare uz besplatno korišćenje spa i rekreativnih sadržaja.
  • Organizovan prevoz Beograd – Divčibare – Beograd.

Kako se prijaviti?
Popunjavanjem i slanjem formulara OVDE.
Prijava postaje važeća nakon uplate prvog dela kotizacije koji iznosi 60 eura.
Dodatne informacije o školi i načinu plaćanja mogu se dobiti slanjem poruke na email letnja.skola.2017@pss.org.rs ili pozivom na telefon 0640188186.

Proces akreditacije IV Letnje škole psihoanalize kod Zdravstvenog saveta Srbije je u toku.

Kome je škola namenjena?

  • diplomiranim studentima i studentima završnih godina humanističkih nauka
  • specijalizantima kliničke psihologije i psihijatrije
  • profesionalcima iz oblasti medicine, psihologije, socijalnog rada, pedagogije, vaspitačima, profesionalcima koji rade sa decom i sa osobama sa posebnim potrebama, kao i drugim profesijama
  • onima koji razmišljaju o nekom vidu treninga iz oblasti psihoanalize ili psihoanalitičke psihoterapije
  • svima zainteresovanima da steknu i obogate svoja znanja o psihoanalizi

Ko su predavači?

Psihoanalitičari Psihoanalitičkog društva Srbije, članovi Evropske psihoanalitičke federacije (EPF) i Internacionalne psihoanalitičke asocijacije (IPA).
IPA broji 12.000 članova organizovanih u 70 psihoanalitičkih društava. Psihoanalitičko društvo Srbije je jedno od njih, i kao takvo licencirano da organizuje i sprovodi u svetu priznati psihoanalitički trening.

Kako se radi u letnjoj školi?

Rad se sastoji od predavanja praćenih diskusijom u malim grupama, prikaza studije slučaja, radionica, zajedničkog gledanja filma i analize filma iz psihoanalitičke perspektive.

Takođe će biti omogućene i individualne konsultacije po ličnom zahtevu sa analitičarima PDS.

Male grupe formiraće se na osnovu prethodnog znanja i iskustva polaznika.

Prijavite se

Pogledajte detaljan program IV Letnje škole u posebnoj vesti OVDE.

Internacionalna psihoanalitička konferencija u Beogradu

Psihoanalitičko društvo Srbije, zajedno sa jedanaest psihoanalitičkih društava iz devet zemalja regiona, organizuje konferenciju koja će se održati u Beogradu od 1. do 4. juna 2017.

O MIŠLJENU I GRANICAMA

što je prilika da se sretnemo i zajedno mislimo o ovoj temi, savremenoj i uvek važnoj. Pročitaj više