Sigmund Frojd: “Jedna uspomena iz života Leonarda da Vinčija” – umetnost na psihoanalitičkom kauču

U petak, 27. novembra od 19 h, u Velikoj sali Biblioteke grada Beograda, Psihoanalitičko društvo Srbije (PDS) započinje ciklus predavanja i tribina „Sigmund Frojd i Leonardo da Vinči: jedan susret psihoanalize i umetnosti” prvim predavanjem pod nazivom:

Sigmund Frojd: “Jedna uspomena iz života Leonarda da Vinčija” – umetnost na psihoanalitičkom kauču
Više o ovome

Ciklus “Sigmund Frojd i Leonardo da Vinči: jedan susret psihoanalize i umetnosti”

Psihoanalitičko društvo Srbije (PDS), član Internacionalne psihoanalitičke asocijacije (IPA), u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda, od 27. novembra 2015. organizuje ciklus predavanja i tribina pod zajedničkim nazivom „Sigmund Frojd i Leonardo da Vinči: jedan susret psihoanalize i umetnosti” na kojima će učestvovati eminentni psihoanalitičari, umetnici, stručnjaci različitih orijentacija.

Više o ovome

Psihoanaliza našeg vremena i nove tehnologije

Trećeg petka u junu mesecu 2015. godine, u 19h, održana je četvrta tribina Ciklusa „Psihoanaliza našeg vremena“ u Biblioteci grada Beograda, gotovo već tradicionalnom mestu okupljanja poštovalaca psihoanalize i Psihoanalitičkog društva Srbije. Ovog puta je tema bila „Psihoanaliza i nove tehnologije“.

Atraktivnost teme, prisutnost savremenih tehnologija u svakodnevnom životu i najviše znatiželja za to kako se na inovacije gleda iz ugla psihoanalitičke misli i prakse je okupila veliki broj poštovalaca psihoanalize kao i Više o ovome

Četvrta tribina – “Psihoanaliza i nove tehnologije”

Poslednja tribina ciklusa „Psihoanaliza našeg vremena“, u organizaciji Psihoanalitičkog društva Srbije, pod nazivom „Psihoanaliza i nove tehnologije“ će se održati 19. juna 2015. godine u 19h, u Biblioteci grada Beograda, u Velikoj sali.

Tribina će se baviti razmatranjem uticaja savremene tehnologije na unutrašnji svet ljudi, probleme psihičkog razvoja, Više o ovome

“Psihoanaliza i socio-kulturno polje” kao tema razmene mišljenja

Treći petak u mesecu u 19h i Biblioteka grada Beograda već su postali uobičajeno vreme i mesto okupljanja beogradske publike zainteresovane za psihoanalizu. Psihoanalitičko društvo Srbije (PDS) u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda ovog proleća organizuje ciklus predavanja i tribina “Psihoanaliza našeg vremena”.

Aprilska tribina, 17.4.2015. donela je nekoliko iznenađenja. Više o ovome

Treća tribina – “Psihoanaliza i socio-kulturno polje”

Nakon velikog interesovanja beogradske publike za tribine ciklusa „Psihoanaliza našeg vremena“ Psihoanalitičkog društva Srbije (PDS) organizovane u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda, sledi još jedna aktuelna tema, treći okrugli sto, sa naslovom:

PSIHOANALIZA I SOCIO-KULTURNO POLJE

Slušaoci će imati priliku da čuju da li je psihoanaliza hermetična disciplina zatvorena u svojim usko-stručnim okvirima, da li je to ikada bila, da li je to sada. Gde je njeno mesto u svetu drugačijem od Frojdovog 20. veka, drugačijem delimično jer ga je i ona promenila? Više o ovome

Živo zanimanje za “Savremeno viđenje ključnih psihoanalitičkih koncepata”

U petak 20. marta 2015. godine, sa početkom u 19 časova, u Velikoj dvorani Biblioteke grada Beograda, održana je druga po redu od četiri tribine ciklusa “Psihoanaliza našeg vremena“, pod naslovom „Savremeno viđenje ključnih psihoanalitičkih koncepata”.

Uz psihoanalitičare PDS, Mariju Vezmar, Ljiljanu Milivojević i Olivera Vidojevića na tribini je učestvovao i uvaženi gost, trening analitičar Britanskog psihoanalitičkog društva, gospodin Džonatan Sklar (Jonathan Sklar).

Više o ovome

Druga tribina – “Savremeno viđenje ključnih psihoanalitičkih koncepata”

Psihoanalitičko društvo Srbije (PDS), u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda, organizuje drugu od četiri tribine ciklusa “Psihoanaliza našeg vremena“, pod naslovom „Savremeno viđenje ključnih psihoanalitičkih koncepata“.

Tribina će dati priliku da se slušaoci upoznaju sa današnjim viđenjem nekih od temeljnih koncepata i otkrića s početka XX veka kao i kako Frojdovi ‘ključevi za lavirinte duše’ izgledaju u rukama psihoanalitičara današnjice. Prateći razvoj teorije, uz kliničke vinjete i lična iskustva, biće približena savremena viđenja ranih trauma i fizičkog kažnjavanja dece, zdravog i patološkog narcizma, značaja odnosa sa dovoljno dobrim roditeljem. Više o ovome