epcus-2018-logo

EPCUS – Psihoanalitička konferencija za univerzitetske studente i diplomce iz Evrope

Posle velikog interesovanja za prvu i drugu konferenciju za studente i postdiplomce iz čitave Evrope, Evropska psihoanalitička federacija (European Psychoanalytical Federation) ove godine organizuje sledeću konferenciju sa temom “Granice, višestruke psihoanalitičke perspektive“.

3rd European Psychoanalytic Conference for University Students – EPCUS: Borders, multiple psychoanalytic perspectives

Za sve studente Evrope koji žele da znaju više o psihoanalitičkim perspektivama granica: metapsihološkim, razvojnim, socio-kulturnim.

Trodnevno putovanje kroz mnoge aspekte granica u prostoru umetnosti, snova i realnosti, u ljudskom razvoju i odnosima. Puno prezentacija, kliničkih primera, sa filmom i diskusijama. U jednom od najinteresantnijih gradova Evrope: Briselu.

epcus-2018-logo

Sve prezentacije biće na engleskom jeziku. Konferencija se održava od četvrtaka 4. oktobra do subote 6. oktobra 2018. Iznos kotizacije je 35 eura.

Adresa: EPF HouseRue Gérard 35, Brussels, Belgium.

Molimo Vas registrujte se pre 15. septembra.

Detaljne informacije i registracioni obrazac: https://www.epf-fep.eu/eng/page/4-6-10-2018-b-o-r-d-e-r-s-epcus-2018

Pratite @epcus na Fejsbuku: https://www.facebook.com/epcus/

Kliknite ovde da preuzmete EPCUS brošuru: https://www.epf-fep.eu/Files/media/6000/6180/epcus-brochure.pdf

Za dopunske informacije, molim Vas kontaktirajte Jasminku Šuljagić – jasminkasuljagic@gmail.com ili Aleksa Jansena (Alex Janssen) –a.m.janssen@xs4all.nl

Dobrodošli!

Izveštaj sa konferencije “Intimnost”

U subotu 17. marta 2018. godine Psihoanaličko društvo Srbije u saradnji sa UK “Parobrod” održalo je konferenciju pod nazivom “Intimnost”.

Beogradska publika i stručna javnost imali su priliku da čuju predavače Psihoanalitičkog društva Srbije u okviru okruglog stola koji je nosio naziv “Intimnost kao potreba i izazov”.

Sandra Simić govorila je o preprekama i izazovima u ostvarivanju intimnosti u dečijoj psihoanalizi i psihoterapiji. Bavila se pitanjima u kojoj meri je nužno narušavanje dečije intime od strane analitičara samom terapijom, na koji način dolazi do uzdrmavanja intimnosti para dete/analitičar kontaktom analitičara sa roditeljima i kako je isključen a sveprisutni roditelj izložen analitičarevim oku koje gleda u intimu kako roditelja ponaosob tako i roditeljskog para i na samom kraju koji su sve vidovi intruzije u intimu terapeuta.

Moderator okruglog stola Vojislav Ćurčić i Vesna Brzev-Ćurčić su kroz temu “Adolescencija kao bliskost sa sobom i drugima” ukazali između ostalog na dva ključna aspekta adolescentnih procesa i zadataka: transformaciju kako telesnog tako i psihičkog aspekta samog adolescenta i uklapanja novih spoznaja i predstava o sebi sa istovremenim promenama u doživljaju i odnosima sa drugima. Tako nastaje adolescent, novo biće, društveno biće sa pokušajima da uspostavi nove odnose, i spozna sebe i druge na integrisaniji, celovitiji način.

Rialda Šebek je na slikovit i uzbudljiv način u svom radu „Intimni stranci“ ukazala na etimološko značenje i razumevanje termina intimnost kao i na pitanje na koji način intimnost razume književnost, muzička umetnost i slikarstvo a provučeno kroz prizmu analitičkog okvira. Upečatljiv je način na koji je kontrastrirala neuspeh u ostvarivanju intimnosti između oca i sina u Šubertovoj interpretaciji Geteove pesme “Kralj Vilovnjak” sa dubokom intimnom vezom između oca i sina u filmu “Život je lep”.

Olga Savostjanova, Sandra Simić, Vojislav Ćurčić, Rialda Šebek

 

U radu “Okovi ljubavi” Olga Savostjanova se bavila delikatnom sponom između ljubavi i strasti. Govorila je o teorijskim osnovama i kliničkim implikacijama vernosti, monogamije i preljube kao i sposobnosti ili nesposobnosti odraslih za intimnost. Ukazala je da intersubjektivnost i sposobnost mentalizacije uključuju sposobnost viđenja drugog iznutra i da ovi kapaciteti karakterišu stabilne ljubavne odnose.

Aleksandar Kontić je govorio o analizi transfera i kontratransfera, sa posebnom pažnjom usmerenom na momenat susreta. Naveo je da transferne emanacije klijenta uvek predstavljaju mogućnost za momenat susreta, koje analitičar može iskoristiti ili propustiti. Svoje teorijsko izlaganje je obogatio vinjetom iz analitičke prakse, u kojoj je analitičar uhvatio momenat susreta i sa dovoljno poverenja i strpljenja u analitičkom setingu sačekao promene koje je ovaj susret doneo.

Predavač koji je zatvorio konferenciju bio je gost PDS-a, trening psihoanalitičar Claudio Laks Eizirik. On je održao predavanje pod nazivom “Intimnost, životni ciklus i analitički odnos”. Vodio nas je od početka deljenja i razvoja intimnosti sa majkom pa nadalje kroz dela M. Klein, Winnicott-a zatim kroz Eriksonovo učenje o sukcesivnim fazama u životnom ciklusu, ka polnoj ljubavi i intimnosti savremenog doba – doba društvenih mreža.

Izneo je veoma interesantno stanovište vezano za edukaciju iz psihoanalize. Smatra da je neophodno naći balans između neophodnog stepena institucionalne organizacije i širokog prostora da bi se stimulisao razvoj slobodnog i nezavisnog analitičkog uma. Baveći se krajem životnog ciklusa, naveo je Philipa Rotha – da su staru osobu drugi skloni da vide kao nekoga ko je bio tu, a ne kao biće koje nastavlja da postoji, želi i traži bliskost sa drugima.

Na kraju publika je imala posebno zadovoljstvo da čuje prikaz kliničkog slučaja ovog eminentnog stručnjaka.

Aleksandar Kontić, Claudio Laks Eizirik, brojni učesnici Konferencije održane povodom 80 godina od osnivanja prvog psihoanalitičkog društva u Srbiji, uz istoimenu izložbu u U. K. Parobrod

Izveštaj sa treće tribine ciklusa “Psihopatologija savremenog čoveka”

U petak 16.marta 2018. godine održana je završna tribina u okviru ciklusa „Psihopatologija savremenog čoveka“ kojeg je Psihoanalitičko društvo Srbije organizovalo u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda. Naziv ove treće po redu tribine bio je „Intimnost“. Beogradska publika imala je zadovoljstvo da joj se obrati eminentni psihoanalitičar iz Brazila, prof. dr Claudio Laks Eizirik, predsednik Svetske psihoanalitičke asocijacije u periodu 2005–2009. godine. Više o ovome

In memoriam – Aleksandar Vučo

Alek bi sad rekao „Opet neka govorancija“. Nije govorancija nego uspomena na nama izuzetno omiljenog kolegu, prijatelja i druga.

Rođeni je Beograđanin, ma šta to značilo, iz porodice u kojoj je negovan pre svega intelekt, a potom i apsolutno moralan način odnosa prema sebi i drugima. Preci su mu ostavili svoja dela značajna za kulturu i nauku, a on je ostavio delo zvano psihoanaliza. U tome je bio i ostao izuzetno značajan, ne samo zbog znanja koje je bilo ogromno i nesumnjivo, već i zbog načina na koji je o tome mislio, govorio i podučavao. Više o ovome

Konferencija “Intimnost” i otvaranje izložbe “80 godina…”

Psihoanalitičko društvo Srbije organizuje konferenciju na temu „Intimnost“, 17. Marta 2018. godine, od 14 – 19 h, u Ustanovi kulture PAROBROD, Beograd, Kapetan Mišina 6a.

Na konferenciji će govoriti članovi PDS, kao i gost iz Brazila, psihoanalitičar Claudio Laks Eizirik.

Konferencija se završava otvaranjem izložbe „80 godina od osnivanja prvog psihoanalitičkog društva u Srbiji“ na istom mestu.

PROGRAM KONFERENCIJE

14.00-16.30
Okrugli sto PDS: Intimnost kao potreba i izazov
Moderator: Vojislav Ćurčić

Sandra Simić: Intimnost u dečijoj psihoanalizi

Vojislav Ćurčić, Vesna Brzev-Ćurčić: Adolescencija – bliskost sa sobom i drugima

Rialda Šebek: Intimni stranci

Olga Savostjanova: Okovi lјubavi

Aleksandar Kontić: Analiza transfera-kontratransfera i momenat susreta

16.45-17.45
Claudio Laks Eizirik:
Intimnost, životni ciklus i analitički odnos (prevod obezbeđen)

18.00-18.45
Claudio Laks Eizirik:
Psihoanalitičar na delu – prikaz slučaja (prevod obezbeđen)

19.00
Otvaranje izložbe „80 godina od osnivanja prvog psihoanalitičkog društva u Srbiji“

Ulaz je slobodan.

Izveštaj sa održane Konferencije možete pročitati OVDE.

Treća tribina ciklusa “Psihopatologija savremenog čoveka”: “Intimnost”

Gost treće tribine Ciklusa biće dragi dugogodišnji prijatelj Psihoanalitičkog društva Srbije, Prof. dr Claudio Laks Eizirik, trening psihoanalitičar iz Brazila, predsednik Svetske psihoanalitičke asocijacije u periodu 2005 – 2009. godine.

U sadašnje vreme usamljenosti razgovaraćemo o intimnosti, o kojoj Eizirik govori kao o unutrašnjem iskustvu, kao o odnosu sa samim sobom i sa drugim(a), kao o prisnom i prijatnom ličnom odnosu ispunjenom naklonošću ili ljubavlju. Intimnost označava blisku vezu, detaljno poznavanje ili duboko razumevanje nekog mesta, teme, istorijskog perioda itd., kao i seksualni odnos prožet kvalitetima prijatnosti, topline i poznatosti.

Još 1914. Frojd je pisao da moramo početi da volimo da se ne bismo razboleli, kao što se moramo razboleti ukoliko zbog posledica frustracija nismo u stanju da volimo.
Zašto je teško voleti? Zašto se branimo od bliskosti i intimnosti za kojom istovremeno čeznemo?
Da li i kako psihoanalitičko razumevanje ovih problema može da pomogne? Kako psihoanaliza leči?

Eizirik smatra da odnos koji se razvija između analizanta i analitičara tokom psihoanalitičkog procesa, implicitno sadrži i potragu za intimnošću, koja ima snagu da generiše psihičke promene.
Iskustvo psihoanalitičkog procesa u kome nas drugi pažljivo sluša i razume na nov način, analizantu omogućava novo, šire razumevanje sebe, koje smanjuje psihološki bol i oslobađa uživanje u sopstvenim kapacitetima.

Tribina će se održati 16. marta 2018. u sali Odeljenja umetnosti Biblioteke grada Beograda, Knez Mihailova 56, s početkom u 19,00 časova.
Prevod je obezbeđen. Ulaz je slobodan.

180211_Izvestaj_Baner

Izveštaj sa druge tribine ciklusa “Psihopatologija savremenog čoveka”

Druga tribina “Na početku beše ljubav” iz ciklusa “Psihopatologija savremenog čoveka” koji organizuje Psihoanalitičko društvo Srbije održana je 26.1.2018. godine u punoj sali Biblioteke grada Beograda. Izlagači su kroz svoja izlaganja, interakciju sa publikom i međusobnu diskusiju, prikazali deo psihoanalitičkog razumevanja savremenih psihopatoloških fenomena. Više o ovome

Druga tribina ciklusa “Psihopatologija savremenog čoveka”

Psihoanaliza je jedini tretman iz 19. veka koji je preživeo i razvija se i dalje, istovremeno i najstariji još uvek postojeći tretman u okviru psihijatrije. Da li to znači da ona na posebno smislen način govori o stanju čoveka danas, u 21. veku? Šta se desilo sa najčešćim poremećajem iz tog vremena, sa histerijom, da li je ona nestala, da li je promenila oblik, ili je sada samo razumemo na drugačiji način? Možda je narcizam poremećaj kome je histerija ustupila mesto? Šta je sa Frojdovom strukturalnom teorijom i superegom danas? Da li su se promenili oblici roditeljstva, i kako oni dalje menjaju svet u kome smo?

Rođena iz transferne ljubavi, psihoanaliza nastavlja da traži odgovore na pitanja odnosa ja-drugi, feminino-maskulino, ego-superego, dete-odrasli, uvek stvarajući prostor za novo, još neotkriveno i tek nagovešteno.

Kratka izlaganja o ovim temama, uz međusobnu diskusiju i razgovor sa publikom, predstaviće vam članovi Psihoanalitičkog društva Srbije:
Anka Marjanović Radonjić, psihoanalitičar u edukaciji
Aleksandar Kontić, psihoanalitičar
Srđa Zlopaša, psihoanalitičar u edukaciji
Jasminka Šuljagić, trening psihoanalitičar

Tribina će se održati 26. januara 2018. u sali Odeljenja umetnosti Biblioteke grada Beograda, Knez Mihailova 56, s početkom u 19,00 h.
Ulaz je slobodan.

171221_Vestiidog_Tribina1_Baner

Izveštaj sa prve tribine ciklusa “Psihopatologija savremenog čoveka”

Prva tribina ciklusa Psihoanalitičkog društva Srbije pod zajedničkim naslovom „Psihopatologija savremenog čoveka“, održana je 24.11.2017. godine u Biblioteci grada Beograda. Odgovor na pitanje “Da li je danas teže biti dete ili adolescent?” dali su Olivera Aleksić-Hil, Oliver Vidojević i Nataša Đerković-Lukač, uz moderiranje Aleksandra Kontića. Više o ovome

Ciklus tribina “Psihopatologija savremenog čoveka”

Psihoanalitičko društvo Srbije (PDS) nastavlja svoje redovne aktivnosti i vrlo plodnu višegodišnju saradnju sa Bibliotekom grada Beograda organizujući novi ciklus tribina. Tribine će biti podeljene u tri dela i pokrivaće period detinjstva i mladosti, doba odraslog i potreba za intimnošću i istovremeno strah od nje, kao fenomen koji je sve više prisutan. Na tribinama će govoriti članovi PDS i gost iznenađenja.

Prema psihoanalitičkim shvatanjima, mentalno funkcionisanje čoveka određuje njegova konstitucija, ličnost i objektivni svet koji ga okružuje svojim zahtevima za stalnim prilagođavanjem. Interakcija između ove tri instance određuje koliko će se čovek odvojiti od realnosti, ili će se usmeriti ka kreativno-produktivnom životu, ukratko određuje odnos zdravog i psihopatološkog. Razvoj psihoanalitičke misli i prakse je neizbežno išao ruku pod ruku sa velikim promenama u načinu života, vrednostima i idealima koji su u neprestanim i često nepredvidljivim fluktuacijama.

Čovek Frojdovog doba je bio pretežno neurotik, sa jasnim psihopatološkim kategorijama, uhvaćen u konflikt između sopstvenih želja nasuprot zahtevima civilizovanog života, čiji bi ishod, kao kompromis, bio manje ili više jasno strukturiran neurotski simptom. Već od druge polovine prošlog veka, sa izmenama načina života, dinamika ličnosti i psihopatologiji, pretrpele su značajne izmene.

Nekadašnjeg neurotičnog čoveka postepeno je smenjivala jedan nova ličnost, funkcionalna, ali sklona privremenim manjim ili većim gubicima kontakta sa stvarnošću. Ove nove kategorije odstupanja od mentalnog zdravlja nazvane su “Narcisom novog doba”, “Graničnom organizacijom ličnosti”… Neurotičnog “Čoveka krivice“ (Guilty Man) zamenio je „Tragični čovek“ (Tragic Man), koji se ne bori toliko sa svojim unutrašnjim konfliktima koliko sa difuznim strahovima, doživljajem amorfnosti sopstvenog postojanja koji treba ispuniti smislom i naći vrednost kreativne akcije u svetu pasivnog konzumerizma, globalne istovetnosti koja paradoksalno, insistira na različitosti i poštovanju svih vrsta različitosti, te sve većeg rascepa između stvarnog i virtuelnog.

Život novog milenijuma je možda i epoha u kojoj su promene sveta u kome živimo najdramatičnije do sada; one pogađaju mentalno funkcionisanje na svim razvojnim nivoima, od deteta preko uvek vulnerabilnog, ili možda nikad vulnerabilnijeg doba adolescencije, do doba odraslog. Kako one određuju i menjaju zdravlje i psihopatologija, kako menjanju terapeutske intervencije, kakvo je predviđanje budućnosti ovih ključnih koncepata, neke su od tema ovog novog ciklusa.

Prva tribina – “Da li je danas teže biti dete ili adolescent”

Prva tribina se bavi novim manifestacijama problema i psihopatologije dece i mladih. Ubrzan život, sve češće i duže odsustvo roditelja, smanjena mogućnost direktne komunikacije, osećaj usamljenosti, izolovanosti, povećana agresivnost koja se ispoljava prema drugima, ali i prema sebi, okretanje virtuelnom svetu koji se tretira kao realni, su samo neke od pojava o kojima će govoriti:
Olivera Aleksić-Hill, psihoanalitičar; Oliver Vidojević, psihoanalitičar; Nataša Đerković-Lukač, psihoanalitičar u edukaciji.

Izveštaj o prvoj tribini, održanoj 24. novembra 2017, možete pročitati OVDE.

Druga tribina – “Na početku beše ljubav”

Psihoanaliza je jedini tretman iz 19. veka koji je preživeo i razvija se i dalje, istovremeno i najstariji još uvek postojeći tretman u okviru psihijatrije. Da li to znači da ona na posebno smislen način govori o stanju čoveka danas, u 21. veku? Šta se desilo sa najčešćim poremećajem iz tog vremena, sa histerijom, da li je ona nestala, da li je promenila oblik, ili je sada samo razumemo na drugačiji način? Možda je narcizam poremećaj kome je histerija ustupila mesto? Šta je sa Frojdovom strukturalnom teorijom i superegom danas? Da li su se promenili oblici roditeljstva, i kako oni dalje menjaju svet u kome smo?

Rođena iz transferne ljubavi, psihoanaliza nastavlja da traži odgovore na pitanja odnosa ja-drugi, feminino-maskulino, ego-superego, dete-odrasli, uvek stvarajući prostor za novo, još neotkriveno i tek nagovešteno.

Kratka izlaganja o ovim temama, uz međusobnu diskusiju i razgovor sa publikom, predstaviće vam članovi Psihoanalitičkog društva Srbije:
Anka Marjanović Radonjić, psihoanalitičar u edukaciji
Aleksandar Kontić, psihoanalitičar
Srđa Zlopaša, psihoanalitičar u edukaciji
Jasminka Šuljagić, trening psihoanalitičar

Izveštaj o drugoj tribini, održanoj 26. januara 2018, možete pročitati OVDE.

Treća tribina – “Intimnost”

Gost treće tribine Ciklusa biće dragi dugogodišnji prijatelj Psihoanalitičkog društva Srbije, Prof. dr Claudio Laks Eizirik, trening psihoanalitičar iz Brazila, predsednik Svetske psihoanalitičke asocijacije u periodu 2005 – 2009. godine.

U sadašnje vreme usamljenosti razgovaraćemo o intimnosti, o kojoj Eizirik govori kao o unutrašnjem iskustvu, kao o odnosu sa samim sobom i sa drugim(a), kao o prisnom i prijatnom ličnom odnosu ispunjenom naklonošću ili ljubavlju. Intimnost označava blisku vezu, detaljno poznavanje ili duboko razumevanje nekog mesta, teme, istorijskog perioda itd., kao i seksualni odnos prožet kvalitetima prijatnosti, topline i poznatosti.

Još 1914. Frojd je pisao da moramo početi da volimo da se ne bismo razboleli, kao što se moramo razboleti ukoliko zbog posledica frustracija nismo u stanju da volimo.
Zašto je teško voleti? Zašto se branimo od bliskosti i intimnosti za kojom istovremeno čeznemo?
Da li i kako psihoanalitičko razumevanje ovih problema može da pomogne? Kako psihoanaliza leči?

Eizirik smatra da odnos koji se razvija između analizanta i analitičara tokom psihoanalitičkog procesa, implicitno sadrži i potragu za intimnošću, koja ima snagu da generiše psihičke promene.
Iskustvo psihoanalitičkog procesa u kome nas drugi pažljivo sluša i razume na nov način, analizantu omogućava novo, šire razumevanje sebe, koje smanjuje psihološki bol i oslobađa uživanje u sopstvenim kapacitetima.

Izveštaj o trećoj tribini održanoj 16. marta 2018. možete pročitati OVDE.