Psihoanalitičari i psihoanalitičari u edukaciji PDS će učestvovati na 33. Godišnjoj Konferenciji Evropske psihoanalitičke federacije (EPF).

33. Godišnja Konferencija Evropske psihoanalitičke federacije

Psihoanalitičari i psihoanalitičari u edukaciji PDS će učestvovati na 33. Godišnjoj Konferenciji Evropske psihoanalitičke federacije (EPF).

Poziv upućuju Jorge Canestri, predsednik, Heribert Blass, potpredsednik i Martina Burdet Dimbald, generalni sekretar.

Psihoanalitičari i psihoanalitičari u edukaciji PDS će učestvovati na 33. Godišnjoj Konferenciji Evropske psihoanalitičke federacije (EPF).

Za detaljnija obaveštenja posetite sajt https://www.epf-fep.eu/eng/page/2-5-4-2020-epf-annual- conference-2020-realities